Energetske zadruge – kako i zašto?

Energetske zadruge – kako i zašto?

Zadruge se u praksi zemalja Jugoistočne Evrope vezuju za poljoprivredu, dok se na energetskom tržištu ovaj oblik poslovanja nešto rijeđe sreće. Ipak, osnovanje energetskih zadruga predstavlja priliku da lokalna zajednica uzme učešće na tržištu proizvodnje i snabdijevanja energijom, na kom češće posluju velike energetske kompanije i investitori.

Prilikom osnivanja zadruga, članovi zadruge ulažu sopstvena sredstva za izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije (najčešće male solarne elektrane, biogasna postrojenja, hidroelekrane i vetroparkove), a nerijetko dio sredstava biva prikupljen zahvaljujući pokretanju crowdfunding kampanja. Raspoređivanje ostvarene dobiti vrši se proporcionalno uloženim sredstvima od strane zadrugara, uz obavezno reinvestiranje dijela dobiti u dalji razvoj zadruge. Energetske zadruge funkcionišu na demokratskim principima, što podrazumijeva da svaki od članova zadruge ima jednako pravo glasa prilikom donošenja odluka u poslovanju.

Svrha stvaranja energetskih zadruga je proizvodnja električne energije u okviru lokalnih zajednica, kako bi benefiti ostvareni od proizvodnje električne energije ostajali u lokalnim samoupravama i na taj način podsticali njihov dalji razvoj. Stvaranje energetskih zadruga doprinosi očuvanju životne sredine, a dodatnu ekonomsku pogodnost predstavlja i otvaranje novih radnih mjesta, kroz ulaganje u obnovljive izvore energije.

Kroz ovaj vid poslovanja, moguća je i kontrola energetskog siromaštva, koje nastaje zbog otežanog kontrolisanja cijene električne energije, koje često bivaju povećane na tržištu zbog nemogućnosti neke zemlje da proizvede dovoljne količine za sopstvene potrebe. Dobra ilustracija navedenog je ne tako davna situacija u Albaniji, kada je u avgustu 2017. godine bila prinuđena da uveze približno 80 posto električne energije, zbog dugotrajnih suša, budući da se najveći procenat električne energije za potrebe ove zemlje proizvodio upravo iz hidroelektrana.

 

Ova objava je dio projekta “Energetske zadruge – zajednička incijativa za rješenje problema otpada sa farmi u Zeničko-Dobojskom kantonu” koji se implementira uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Projekt ima za cilj da promoviše okolišno održivo ponašanje, razvije svijest i ojača ekološku kulturu građana kroz informisanje i poticanje na udruživanje i formiranje energetskih zadruga kroz koje će se zajedničkom incijativom vršiti ponovna upotreba otpada i omogućiti korištenje alternativnog izvora energije na farmama koristeći biogasna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša u ruralnim područjima Zeničko-Dobojskog kantona.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu