Energija Okeana

Okean ima sposobnost generiranja dvije vrste energije: termalnu energiju od sunčeve svjetlosti i mehaničku energiju od kretanja plime i oseke i valova.Okeani pokrivaju više od 70% površine Zemlje, što ih čini najvećim kolektorima sunčeve energije. Sunčeva energija zagrijava površinu vode znatno više nego dublju vodu, i temperaturna razlika između nivoa vode stvara termalnu energiju. Samo

Okean ima sposobnost generiranja dvije vrste energije: termalnu energiju od sunčeve svjetlosti i mehaničku energiju od kretanja plime i oseke i valova.Okeani pokrivaju više od 70% površine Zemlje, što ih čini najvećim kolektorima sunčeve energije. Sunčeva energija zagrijava površinu vode znatno više nego dublju vodu, i temperaturna razlika između nivoa vode stvara termalnu energiju. Samo mali dio energije zarobljene u okeanima bi mogao pokretati čitav svijet.

Okeanska termalna energija se koristi na više načina, uključujući i proizvodnju električne energije. Postoje tri sistema konverzije energije u električnu: zatvoreni ciklus, otvoreni ciklus i hibridni sistem. Sistem zatvorenog ciklusa koristi toplu površinsku vodu okeana, da bi lako isparljivu tekućinu pretvorio u paru. Para se usmjerava na turbine koje pokreću generator. Sistem otvorenog ciklusa zagrijava okeansku vodu do tačke ključanja, stvarajući paru koja se koristi za pokretanje turbina. I hibridni sistem je kombinacija dva prethodna sistema.

Mehanička energija okeana je znatno drugačija od termalne energije. Iako sunce djeluje na sve aktivnosti okeana, plima i oseka su rezultat gravitacijskog djelovanja mjeseca, a valovi nastaju djelovanjem vjetra. Kao rezultat imamo da je mehanička energija nestalna energija, dok je termalna energija okeana konstantna. I za razliku od termalne energije, prilikom korištenja mehaničke energije okeana potrebno je koristiti i druge mehaničke uređaje.

Obično se brana koristi da bi se pretvorila energija plime i oseke u električnu energiju, putem usmjeravanja vode kroz turbine koje pokreću generatore. Za upotrebu energije valova postoje tri osnovna sistema: kanalni sistem koji
usmjerava valove u rezervoare, plutajući sistem koji pokreće hidrauličke pumpe, i sistem oscilirajućih vodenih stubova, koji koristi valove da kompresuju zrak unutar spremnika. Mehanička energija stvorena ovim sistemima ili direktno pokreće generatore, ili se prenosi na radnu tekućinu, vodu ili vazduh koji pokreću turbine tj. generatore.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply