Energija valova bilježi rast u Španiji

Energija valova bilježi rast u Španiji

Prva svjetska komercijalna elektrana na energiju valova počela je sa radom u julu ove godine i opskrbljuje strujom grad Mutriku na sjeveru Španije. Unatoč visokim troškovima izgradnje, elektrana bi mogla poslužiti kao primjer drugim priobalnim gradovima. Elektrana proizvodi električnu energiju iz energije valova koji udaraju u luku. Operater, kompanija Ente Vasco de la Energia (EVE), je

Prva svjetska komercijalna elektrana na energiju valova počela je sa radom u julu ove godine i opskrbljuje strujom grad Mutriku na sjeveru Španije. Unatoč visokim troškovima izgradnje, elektrana bi mogla poslužiti kao primjer drugim priobalnim gradovima.

Elektrana proizvodi električnu energiju iz energije valova koji udaraju u luku. Operater, kompanija Ente Vasco de la Energia (EVE), je iskopao 16 udubina u molu luke, koje valovi pune vodom, potiskujući na taj način zrak kroz turbine koje proizvede električnu energiju. Na taj način proizvedenu električnu energiju koristi oko 600 stanovnika 30 kilometara udaljenih od luke.

Slična tehnologija istražuje se i u Škotskoj već više od deset godina, međutim još nije dosegla komercijalnu upotrebu. Širom svijeta aktivno je oko 60 projekata vezanih za iskorištavanje energije valova, neki projekti istražuju snagu plime i oseke, dok drugi razvijaju tehnologiju ‘plutača’.

Prema istraživaču Franku Neumannu iz Centra za energiju valova u Lisabonu, upravo bi elektrane kao što je ova u Mutriku mogle imati najviše šansi za ekonomsku isplativost.

Elektrana, ukupne snage 300 kW proizvodi dovoljno električne energije za dobavu 10% potreba grada, a cijan njene izgradnje iznosila je 7 miliona eura. Kompanija Ente Vasco de la Energia planira koristiti istu tehnologiju u daljnoj izgradnji elektrana na lokacijama duž obale.

UN-ov međuvladini odbor za klimatske promjene  procjenjuje kako bi iskorištavanje energije valova moglo snabdjevati 30% ukupne svjetske potrebe za električnom energijom. U usporedbi sa drugim obnovljivim izvorima energije tehnologija iskorištavanja energije valova još je u počecima. 

Elektrana u Mutriku kasnila je sa izgradnjom dvije godine, a mnogo kritičara smatra kako su investicijski troškovi previsoki s obzirom na proizvodnju od 600 MWh godišnje.

Baskijska agencija za energetiku ipak smatra kako elektrana ovog tipa pomaže u smanjenju proizvodnje iz i uvoza fosilnih goriva, te daje kompanijama priliku za razvoj novih tehnologija i novih tržišta.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply