Energis Investigates: Zabrana izvoza električne energije – mit ili stvarnost?

Energis Investigates: Zabrana izvoza električne energije – mit ili stvarnost?

After a series of media articles on the prohibition of exports of electricity from BiH for failure to fulfill obligations under the Energy Community Treaty, Center for Education and Raising Awareness of Energy Efficiency – Energis has contacted the Energy Community Secretariat and the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations.

Representatives of the Energy Community offered a report of the meeting of the Director of the Energy Community Secretariat Mr. Digger and Minister Mirko Sarovic in the form of short publications that are available on their website. This announcement confirms concerns over delays in the implementation of the acquis communautaire in the field of regulation of the gas market, and the delay in the regulation of the energy field, including energy efficiency.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations gave detailed answers to our questions. Their explanation gives us the answer whether there will be a ban of electricity export, but unlikely, and will know more after the meeting of the Ministerial Council of the Energy Community in October 2013.

—————————————————————————————-

1. Pitanje: Koja je bila svrha i koje su glavne teme sastanka između gdin-a Šarovića i gdin-a Kopača?

Odgovor: Na sastanku u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču 30.8.2013. godine, između ministra Šarovića i direktora Kopača bile cu dominatne slјedeće teme:


Aktuelna problematika u provedbi obaveza koje proističu iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. Tu je poseban naglasak bio na: trenutne postupke koje Sekretarijat EZ vodi protiv BiH zbog kašnjena u neispunjavanju pojedinih Direktiva; na implementaciji Direktiva za oblast energetske efikasnosti kao i stanje realizacije Projekta koji se odnosi na Izradu zakonskog okvira za električnu energiju u skladu
sa III paketom EU Direktiva kroz IPA 2008.


Slučaj ESC-8/11 koji je pokrenut protiv Bosne i Herzegovine zbog kašnjenja u transpoziciji i implementaciji Direktiva u oblasti prirodnog gasa i koji je od strane Sekretarijata kroz „Obrazloženi zahtjev“ upućen Ministarskom savjetu Energetske zajednice na razmatranje.


11. sastanak Ministarskog savjeta Energetske zajednice predviđen da se održi 24.oktobra 2013. u Beogradu.

2. Pitanje: Da li su date garancije Energetskoj zajednici od strane gdin-a Šarovića (ili bilo kojeg drugog predstavnika vlasti) da će se trenutna problematika pravne regulative koja se odnosi na gas, razriješiti, i ukoliko da do kojeg datuma?

Odgovor: Sekretarijat  je tehničko tijelo Energetske zajednice koje zemlјama članicama
pruža razne vidove pomoći (organizovanje radionica, angažovanje eksperata itd.) u transpoziciji i implementaciji preuzetih direktiva. U skladu sa tim kada je u pitanju prethodno pomenuta problematika, uklјučujući prije svega problematiku pravne regulative koja se odnosi na prirodni gas, na sastanku se razgovaralo partnerski  o mogućim zajedničkim koracima koji će voditi prevazilaženju istih. U skladu sa tim ministar Šarović je poslije povratka sa sastanka u Sekretarijatu EZ uputio pismo nadležnim entitetskim ministrima sa zahtjevom za zajednički sastanak kako bi se detalјno dogovorile aktivnosti svih nivoa vlasti u BiH koje će ubrzati ispunjavanje preuzetih obaveza.

3. Pitanje: Koji je trenutni status Bosne i Hercegovine u sklopu Energetske zajednice?

Odgovor: Status Bosne i Hercegovine u sklopu Energetske zajednice je u ovom momentu isti kao i ostalih članica EZ sa svim obavezama i pravima koja proističu iz „Ugovora o uspostavi Energetske zajednice“ .

4. Pitanje: Da li postoje izjave od strane Energetske zajednice da je zadovolјna sa napretkom Bosne i Hercegovine u ispunjavanju svojih obaveza prema Zajednici?

Odgovor: Sekretarijat Energetske zajednice za 11. sastanak Ministarskog savjeta Energetske zajednice koji se održava 24.oktobra 2013. u Beogradu priprema godišnji izvještaj, koji će između ostalog obuhvatiti i stanje u provođenju obaveza svih zemalјa članica zajednice. Tu će se moći sagledati i pokazatelјi kada je u pitanju BiH tj. u kojim oblastima je učinjen određen napredak.

Na sastanku u Beču je konstatovan napredak u nekim oblastima, posebno kada je u pitanju obaveza koja se odnosi na uspostavu sistema državne pomoći, pa i u određenom dijelu zakonodavstva za energetsku efikasnost, ali je tu ostalo još obaveza na kojima treba raditi da bi se u potpunosti realizovale.

5. Pitanje: Da li postoje naznake da Energetska zajednica razmatra određene poslјedice/sankcije za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko se ne ispune zadati cilјevi?


Koje sankcije Energetska zajednica može nametnuti za Bosnu i Hercegovinu?


Sta su “okidači” za uspostavu tih sankciia?

Odgovor: U skladu sa „Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice“ Ministarski savjet
može utvrditi postojanje kršenja obaveze neke od Strana i u tom slučaju u skladu sa članom 92. a ovisno od ozbilјnosti kršenja, može suspendovati  određena prava koja prizilaze iz pomenutog Ugovora na dotičnu stranu. Tu su moguće suspenzije određenih glasačkih prava ili isklјučenje sa nekih sastanaka.

Kada je u pitanju BiH imamo Slučaj ESC-8/11 koji je pokrenut protiv Bosne i  Hercegovine zbog kašnjenja u transpoziciji i implementaciji Direktiva u oblasti prirodnog gasa i koji je od strane Sekretarijata kroz „Obrazloženi zahtjev“ upućen Ministarskom savjetu Energetske zajednice i biće razmatran na sastanku u Beogradu 24.oktobra 2013. Ovaj slučaj jeste potencijalna opasnost za preduzimanje dalјih koraka prema BiH kao jednoj od članica Energetske zajednice.

6. Pitanje: Da li po Vašem mišlјenju Bosna i Hercegovina ima mogućnost za ispunjenje svih obaveza unutar Energetske zajednice?

Odgovor: Bosna i Hercogovina ima i mogućnosti i kapacitete za ispunjenjes vih obaveza unutar Energetske zajednice. Međutim, u kompletnom ovom procesu treba imati u vidu da su evropske direktive dokumenti opšteg karaktera i da postavlјaju cilјeve, a da se zemlјama ostavlјa mogućnost da u skladu sa svojim unutrašnjim uređenjem same izaberu način njihove primjene i dostizanje ovih cilјeva. Međutim u BiH često postoje različita viđenja kako u domaće zakonodavstvo implementirati EU Direktive iz energetskog sektora, što dovodi do usporavanja u transpoziciji, odnosno implementaciji
pojedinih Direktiva.

Renewable Energy Projects in Bosnia and Herzegovina