EPBiH: Planirana investiciona ulaganja u naredne tri godine 1,69 milijardi KM

EPBiH: Planirana investiciona ulaganja u naredne tri godine 1,69 milijardi KM

Planirana investiciona ulaganja u narednom trogodišnjem periodu iznose 1,69 milijardi KM, predviðeno je Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2013. – 2015. koji je danas usvojen na Skupštini društva u Sarajevu. Najvažniji stareteški ciljevi u tom periodu, kako je istaknuto, jesu početak gradnje novih proizvodnih kapaciteta, modernizacija i prestruktuiranje rudnika i prestruktuiranje EPBiH u skladu sa evropskim

Planirana investiciona ulaganja u narednom trogodišnjem periodu iznose 1,69 milijardi KM, predviðeno je Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2013. – 2015. koji je danas usvojen na Skupštini društva u Sarajevu.

Najvažniji stareteški ciljevi u tom periodu, kako je istaknuto, jesu početak gradnje novih proizvodnih kapaciteta, modernizacija i prestruktuiranje rudnika i prestruktuiranje EPBiH u skladu sa evropskim direktivama.

Planiran je početak izgradnje šest objekata: HE Vranduk, male hidroelektrane na Neretvici i vjetroelektrana “žPodveležje” (projekti su u završnoj fazi pripreme, početak gradnje planiran u 201.3), zatim hidroelektrane “žUna Kostela” Aneks i “žJanjići” (početak gradnje planiran u 2014.), bloka 7 u TE Tuzla (početak gradnje planiran u 2014) i bloka 8 u TE Kakanj (početak gradnje planiran u 2015. godini).

U planskom periodu u pogonu bi trebalo da budu dva kapaciteta – Vjetroelektrana Podveležje i mini hidroelektrana na Neretvici, prva faza.

Oobrazlažući plan poslovanja EPBiH za period 2013. – 2015. izvršni direktor Nedžad Mujagić kazao je da je predviðeno značajno povećanje proizvodnje električne energije, a što je rezultat činjenice da su u proteklom periodu revitalizovani svi kapaciteti. Tako se očekuje i rast prihoda koji bi 2015. godine trebalo da preðu milijardu KM.

Od ukupno 1,69 milijardi KM planiranih investicija, jedna milijarda KM predviðena je za izgradnju novih zamjenskih termokapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora.

Skupština dioničara usvojila je i odluke o izmjeni i dopuni odluka iz 2010. i 2011. godine o dokapitalizaciji i investicionim ulaganjima u zavisna društva – rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH.

Odluke su donesene zbog probijanja rokova usljed dugotrajnih procedura javnih nabavki i drugih poteškoća.

Takoðer, prihvaćena je izmjena odluke o davanju pozajmica rudnicima za finansiranje podsticajnih mjera sporazumnog raskida ugovra o radu.

Izvršni direktor Senad Sarajlić je pojasnio da je u 2011. godini usvojena odluka o davanju pozajmica od 20,3 miliona KM za zbrinjavanje 678 uposlenika koji su se prema provedenoj studiji pokazali kao prekobrojni. Odziv u rudnicima za sporazumni prekid radnog odnosa nije bio zadovoljavajući. Stimulativne otpremnine prihvatilo je 76 radnika u ukupnoj vrijednosti 1,7 miliona KM.

Problem viška zaposlenika, kako je dodao Sarajlić,  pokušat će se riješiti produženjem roka pozajmice, ali i uvrštavanjem i drugih kategorija za pravo na stimulativne otpremnine.

Drektor EPBiH Elvedin Grabovica u izjavi novinarima izrazio je zadovoljstvo usvojenim odlukama, kazavši da se njima daje prioritet intenziviranju izgradnje novih hidro i termokapaciteta.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply