EU: BiH treba što prije strategiju za energetiku

EU: BiH treba što prije strategiju za energetiku

EU očekuje od BiH da u što kraćem roku usvoji strategiju u sektoru energetike za cijelu zemlju, rečeno je "Nezavisnim" u Delegaciji EU u Sarajevu.

Prema njihovim riječima, u nedostatku strateškog planiranja na državnom nivou, BiH ne uspijeva da riješi pitanja sigurnosti snabdijevanja, diverzifikaciju izvora snabdijevanja i efikasnog korištenja domaćih izvora.

“Nažalost, BiH u sektoru gasa i dalje ozbiljno i uporno krši obaveze na usklađivanju svog zakonskog i regulatornog okvira koje proizlaze iz Sporazuma o Energetskoj zajednici. Takođe, BiH je podržala strategiju EZ i projekte interesovanja EZ koji imaju za cilj da predstave kratku, sintetiziranu zbirku postojećih ciljeva i planova politike u okviru EZ i uskladi ih sa glavnim elementima nacionalnih energetskih strategija kako bi identifikovali dodirne tačke gdje zajedničke akcije mogu dovesti do ekonomičnog rješenja”, naveli su u Delegaciji.

Dodali su da pozdravljaju nedavno iskazanu posvećenost i nastojanja zemlje da razvije energetsku strategiju za cijelu zemlju.

“Pri odlučivanju o budućem razvoju svoje mreže prirodnog gasa, BiH treba uzeti u obzir aspekte vezane za sigurnost snabdijevanja i razvoj tržišta gasa tako što će osigurati diverzifikaciju svojih izvora snabdijevanja i uspostaviti odgovarajući zakonski i regulatorni okvir. BiH se kao potpisnica Ugovora o EZ obavezala da postepeno prenese relevantne pravne tekovine EU kako bi osigurala pravni okvir koji omogućava pravilno funkcionisanje sektora”, naveli su oni.

U Ambasadi SAD u Sarajevu ističu da pozdravljaju napore EU i EZ na identifikovanju ključnih regionalnih infrastrukturnih projekata i dalju saradnju na realizaciji tih projekata.

“Puno poštivanje Ugovora o EZ, uključujući i usvajanje državnog zakona o strategiji razvoja gasa i energije bi uvelike koristilo BiH kroz podršku jako potrebnim investicijama u energetskom sektoru i uvođenju konkurencije gasu i električnoj energiji kako bi osigurali bolji izbor za BiH građane, kompanije i tvornice”, naveli su u američkoj ambasadi.

Dodali su i da ohrabruju zemlje koje teže članstvu u EU poput BiH da usklade svoje energetske politike sa politikama EU.

“SAD nastavljaju ohrabrivati države da diverzifikuju snabdijevanje energijom kao dio jačanja strategije energetske sigurnosti koja takođe uključuje i integraciju obnovljivih izvora energije, očuvanje energije i reformu energetske politike”, naveli su u Ambasadi SAD.

U Ambasadi Njemačke navode da Savezna vlada te zemlje kroz razvojne politike poput “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost” podržava BiH da ispuni uslove iz pravne stečevine EU koji se odnose na energetiku.

Dodali su da je zahvaljujući finansijskoj podršci Njemačke razvojne banke KfW započeta izgradnja vjetroparkova.

Dodaju i da podržavaju rehabilitaciju postojećih hidrocentrala, ali i drugih tehnologija koje mogu povećati bilanse BiH i prodaju električne energije.

Zdravko Milovanović, ekspert za energetiku, ističe da ga ne čudi da i zemlje poput Njemačke i SAD, koje imaju različite energetske interese, imaju jedinstven stav kad je BiH u pitanju, s obzirom na to da su projekti Energetske zajednice, kako ističe, u realizaciji već dvadesetak godina.

“Mi smo suviše mali čak i u EZ jugoistočne Evrope i s obzirom na probleme koji postoje vezano za strategiju razvoja, zakon o gasu, itd., BiH je skoro na marginama kad su u pitanju odlučivanja čak i na nivou Energetske zajednice”, istakao je Milovanović.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu