EU: Na snagu stupila nova pravila o elektranama

EU: Na snagu stupila nova pravila o elektranama

Nova, strožija pravila Europske unije za elektrane stupila su na snagu prošli tjedan, a to znači da najveći zagađivači imaju rok od četiri godine za ispunjavanje standarda o manjem zagađivanju. Ekolozi predviđaju da je sljedeći logičan korak masovno zatvaranje većine elektrana na ugalj.

Europska komisija je 17. augusta objavila odluku u Službenom listu Europske unije, čime su se službeno počela primjenjivati nova pravila o kojima su članice EU postigle dogovor u april.

Novi standardi uključuju strože propise o emisiji dušikovih oksida, sumpor-dioksida, žive i sitnih čestica. Te otrovne substance su povezane s brojnim zdravstvenim ekološkim problemima, kao što su astma, bolesti pluća, respiratorne infekcije i zagađenje zraka i vode.

Europski ured za okoliš (EEB) je u prošlogodišnjem izvještaju naveo kako bi nova pravila mogla spriječiti 20.000 preranih smrti godišnje samo od smanjenja zagađenja od elektrana na ugalj. Budući da se novi propisi odnose ne samo na elektrane na ugalj nego na sva velika postrojenja za sagorijevanje u EU, potencijalne koristi za zdravlje i okoliš biti će još veće, ocjenio je EEB.

Više od 3.000 velikih postrojenja za sagorijevanje morati će se prilagoditi novim pravilima u sljedeće četiri godine i prema trenutnim procjenama veruje se da 82% ukupnih EU kapaciteta na ugalj emitira previše štetnih tvari i ne usaglašavuju se sa postojećim normama.

Nastojanja da se ti zagađivači primoraju na poštivanje pravila mogla bi stajati energetski sektor i do 15,4 milijarde eura. Prema studiji Europske klimatske fondacije ova ogromna cijena i nesigurna situacija sa ugljom kao energetskim izvorom znači da će zagađivači na to gorivo ostati bez drugih opcija osim zatvaranja elektrana.

Nedavna studija je otkrila da je uzrok masivnih troškova zdravstvenih sustava u zemljama G20 rezultat loše kvalitete zraka. Zaključeno je da se milijarde subvencija za korištenje fosilnih goriva pretvaraju u hiljade milijardi troškova u zdravstvu.

EK je u veljači upozorila da su zakoni o kvalitetu zraka ignorirani u više od 130 gradova u 23 od 28 članica EU. Nova pravila, međutim, nisu jednoglasno prihvaćena. Zemlje koje se oslanjaju na ugalj kao Poljska, Bugarska, Njemačka i Češka protive se promjenama.

Standardi kvaliteta zraka su se pokazali kao neprijatelji zemaljama članicama EU u posljednje dvij godine i Komisija je protiv 12 država pokrenula zakonsku proceduru zbog nesmanjene količine dušikovog dioksida. EK je pokrenula još puno postupaka zbog povrede procedura.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu