EU smanjila obvezujuće ciljeve energetske efikasnosti

EU smanjila obvezujuće ciljeve energetske efikasnosti

Europska unija odlučila je smanjiti svoje obvezujuće ciljeve energetske efikasnosti kako bi ostvarila kompromis prihvatljiv svim državama članicama. Nova Direktiva o energetskoj efikasnosti, koju je odobrio Odbor stalnih predstavnika (COREPER), zamišljena je kako bi se smanjila energetska potrošnja i ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima, čija je potrošnja prošle godine izosila 573 milijarde eura. Direktivom su ciljevi od 20% smanjenja

Europska unija odlučila je smanjiti svoje obvezujuće ciljeve energetske efikasnosti kako bi ostvarila kompromis prihvatljiv svim državama članicama.

Nova Direktiva o energetskoj efikasnosti, koju je odobrio Odbor stalnih predstavnika (COREPER), zamišljena je kako bi se smanjila energetska potrošnja i ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima, čija je potrošnja prošle godine izosila 573 milijarde eura.

Direktivom su ciljevi od 20% smanjenja energetske potrošnje smanjeni na 17%. Europska komisija stala je u obranu ovakvog smanjenja ističući kako je to značajno poboljšanje u odnosu na trenutnu situaciju neobvezujućih ciljeva, prema kojima bi smanjenje do 2020. godine trebalo iznositi tek 10 %.

Od kako je predložena prošle godine, direktiva je bila predmet mnogih pregovora jer je Ujedinjeno Kraljevstvo, uz potporu još nekih zemalja, smatralo da zahtjevi prema javnim tijelima i ustanovama moraju biti ublaženi. Države članice obvezne su odrediti sheme energetske efikasnosti za kućanstva, industriju i transport, što bi trebalo pomoći poboljšanju energetske efikasnosti. Prema direktivi, velike kompanije će morati proći određene energetske inspekcije, a manje kompanije biti će poticane učiniti isto.

Državne vlade morati će povećati efikasnost proizvodnje, prijenosa i distribucije energije, ali i osigurati da 3% zgrada javnog sektora zadovoljavaju minimalne standarde energetske efikasnosti.

Direktiva, koja još čeka odobrenje Europskog parlamenta i vijeća, bi mogla pomoći konkurentnosti gospodarstva Unije, uz stvaranje oko 400.000 novih radnih mjesta, smatra Günther Oettinger, europski povjerenik za energetiku. Pomoću ove direktive, Europa bi znatno lakše mogla ostvariti cilj od 20% energetske efikasnosti do 2020. godine. Takve mjere trebale bi smanjiti račun za električnu energiju, uz dodatan rast i povećanje novih radnih mjesta. Stimuliraju se investicije i učinkovitije korištenje tehnologije, zaključuje Oettinger.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu