Europska 2020 inicijativa

Europska energetska strategija Energetska efikasnost Plan za energetsku efikasnost 2011 Europska komisija usvojila je 8. marta 2011. godine “Plan za energetsku efikasnost 2011” Energetska efikasnost je najvažniji dio europske energetske strategije i put ka pametnom i održivom ekonomskom rastu koji podrazumjeva štedljivu privredu. Energetska efikasnost je jedan od najisplativih načina za poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom i smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostalih

Europska energetska strategija

Energetska efikasnost

Plan za energetsku efikasnost 2011

Europska komisija usvojila je 8. marta 2011. godine “Plan za energetsku efikasnost 2011”

Energetska efikasnost je najvažniji dio europske energetske strategije i put ka pametnom i održivom ekonomskom rastu koji podrazumjeva štedljivu privredu. Energetska efikasnost je jedan od najisplativih načina za poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom i smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostalih zagađivača. Energetska efikasnost se može na mnoge načine posmatrati kao najveći europski izvor energije i največi razlog zašto je Europska unija postavila cilj za uštedu od 20% potrošnje primarne energije do 2020.

Poduzeti su značajni koraci ka ostvarenju cilja – osobito u kućanskim aparatima i zgradarstvu. Ipak, nedavno je Europska komisija ukazala na to da je EU na putu kako bi se postigla samo polovicu od 20% cilj. Stoga EU treba odmah djelovati kako bi se postigao ovaj cilj. Odgovarajući na poziv Europskog vijeća od 4. februara 2011. poduzete su “određene mjere kako bi iskoristili znatan potencijal za veću uštedu energije u zgradama, prometu i proizvodnoj i procesnoj industriji”, stoga je Komisija razvila ovaj sveobuhvatni novi plan za energetsku efikasnost.

Prateća dokumentacija Plana

Procjena uticaja [SEC (2011) 277]

Procjena uticaja [SEC (2011) 278] Aneks 1

Procjena uticaja [SEC (2011) 279] Aneks 2

Sažetak procjene uticaja [SEC (2011) 280]

Radni dokument osoblja Komisije o izvještaju o napretku Akcijskog plana energetske efikasnosti 2006 [SEC (2011) 275]

Radni dokument osoblja Komisije za Nacionalni akcijski plan za energetsku efikasnost (NEEAPs): Ažuriranje o provedbi [SEC (2011) 276]

Zakonski propisi

Priopćenje Komisije – Akcijski plan za energetsku efikasnost: Ostvarivanje potencijala [COM (2006) 545]

Javna rasprava

Interno tržište

Pametne mreže

Europska komisija usvojila je 12. aprila 2011. godine strateški dokument “Pametne mreže: od inovacije do implementacije”

Dokument postavlja politiku i upute za pogon i implementaciju budućih europskih električnih mreža.

Informacijski i komunikacijski tehnološki napredak omogućava apsolutnu kontrolu električne energije u mreži, gdje i kada je potrebna sa najjeftinijim cijenama. Pametne mreže su posebno podobne za potrošače jer će moći pratiti potrošnju električne energije u stvarnom vremenu: pametnim brojilima će potrošači dobiti jaku inicijativu za uštedu energije i novca.

Procjene pokazuju da bi pametne mreže trebale smanjiti emisije CO2 u EU za 9% i godišnju potrošnju energije kućanstvima za 10%. Pametne mreže također osiguravaju siguran rad elektroenergetskog sistema i integraciju velike količine obnovljivih izvora.

Zakonski propisi

Komunikacija “Pametne mreže: od inovacije do implementacije” [COM (2011) 202]

Europska strategija

Energija 2020

Strategija za konkurentnu, održivu i sigurnu energiju

Europska komisija je 10. Novembra 2010. Usvojila strategiju “˜Energija 2020 Strategija za konkurentnu, održivu i sigurnu energiju”™

Strategija definira energetske prioritete za sljedećih deset godina i postavlja akcije koje treba poduzeti kako bi se borila s izazovima štednje energije, postižući tržištnu konkurenciju i sigurnu opskrbu, jačanje tehnološkog vodstva i efikasno pregovaranje s međunarodnim partnerima.

Na temelju predstavljenih prioriteta i akcija, Komisija će pokrenuti zakonodavnu inicijativu i prijedloge u roku od sljedećih 18 mjeseci.

Energetska infrastruktura

Europa 2020 inicijativa Prioriteti energetske infrastrukture za 2020. i naredni period

Nacrt za integrisane europske energetske mreže

Europska komisija je 17. novembra 2010. usvojila je dokument “Prioriteti energetske infrastrukture za 2020 i naredni period – Nacrt za integrisane europske energetske mreže”

U dokumentu, Komisija je definirala EU prioritete za transport električne energije, plin i naftu. Alat je također predložen
kako bi se omogućila pravovremena provedba tih razvojnih prioriteta infrastrukture.

Brošura “energetske infrastrukture prioritete”

Europska komisija i Azerbejdžan potpisali strateški sporazum o plinu

Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso i predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev potpisali su 13 januara 2011. zajedničku deklaraciju o isporuci plina za Europu iz Bakua. Azerbejdžan se obvezao da će dugoročno snabdijevati značajne količine plina Europskoj uniji, dok je EU omogućuila Azerbejdžanu pristup svom tržištuh. Ova Zajednička deklaracija je važan korak u realizaciji Južnog koridora i raznolikost opskrbe energijom.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu