Europski parlament došao korak bliže dizanju cijena CO2

Europski parlament došao korak bliže dizanju cijena CO2

Komisija za okoliš Europskog parlamenta je glasala prije par dana za prijedlog da se promijeni Europski sistem za razmjenu emisija (ETS). S ovim prijedlogom bi se višak “ždozvola za zagađivanje” mogao maknuti sa tržišta čime bi cijena CO2 emisija porasla, te time ponudila poticaj industrijama koje zagađuju da prestanu koristiti fosilna goriva. Trenutna cijena CO2 emisija je oko 5

Komisija za okoliš Europskog parlamenta je glasala prije par dana za prijedlog da se promijeni Europski sistem za razmjenu emisija (ETS).

S ovim prijedlogom bi se višak “ždozvola za zagađivanje” mogao maknuti sa tržišta čime bi cijena CO2 emisija porasla, te time ponudila poticaj industrijama koje zagađuju da prestanu koristiti fosilna goriva.

Trenutna cijena CO2 emisija je oko 5 eura po toni, a trenutni ETS koji je predstavljen 2008. je dizajniran za cijenu ETS-a od 25 eura po toni. Sama ekonomska kriza koja je došla nakon toga je prouzrokovala smanjenje emisija u industriji čime je došlo do viška dozvola na tržištu koje imaju toliko nisku cijenu da nema razloga prelaska na prcoese koji ne koriste CO2.

Iako ovo glasanje pokazuje dobar pomak za zaustavljanje viška dozvola, ono još uvijek mora proći kroz završno glasanje Europskog parlamenta u aprilu gdje će biti velike opozicije od strane članova koji su povezani sa teškom industrijom. Ranije ove godine je komisija za industriju dala negativno mišljene o uklanjanju viška dozvola.

Dodatno, prema trenutnom prijedlogu dozvole će se samo povući s tržišta, ali ne i obrisati što znači da se mogu vratiti na tržište kasnije. Kako bi se sam ETS dugoročno popravio, ove dozvole morale bi biti u potpunosti uklonjene.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu