Europsko vijeće donijelo zaključke o Energetskoj uniji

Europsko vijeće donijelo zaključke o Energetskoj uniji

U Briselu se održao sastanak Europskog vijeća gdje su doneseni zaključci u vezi Energetske unije, a oni su slijedeći: 1)    EU se zalaže za izgradnju Energetske unije koja će dugoročno uključivati i klimatsku politiku, a na temelju okvirne strategije Europske komisije, čijih su pet dimenzija usko povezane i međusobno se podupiru: energetska sigurnost, solidarnost i povjerenje, potpuno integrirano europsko

U Briselu se održao sastanak Europskog vijeća gdje su doneseni zaključci u vezi Energetske unije, a oni su slijedeći:

1)    EU se zalaže za izgradnju Energetske unije koja će dugoročno uključivati i klimatsku politiku, a na temelju okvirne strategije Europske komisije, čijih su pet dimenzija usko povezane i međusobno se podupiru:

 • energetska sigurnost, solidarnost i povjerenje,
 • potpuno integrirano europsko energetsko tržište,
 • energetska efikasnost pridonosi smanjenju potražnje,
 • smanjene ugljičnog otiska privrede i
 • istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Institucije EU i države članice će poduzeti daljnje mjere, a Vijeće će izvijestiti Europsko vijeće prije sastanka u decembru. Europsko vijeće će i dalje davati smjernice za razvoj Energetske unije.

2) Naglašavajući važnost svih dimenzija Energetske unije, Europsko vijeće se usredotočuje na neke od aspekata i poziva na:

 1. ubrzanje infrastrukturnih projekata, uključujući interkonekcije osobito na rubnim područjima EU, za električnu energiju i
  plin  bi se osigurala energetska sigurnost i dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta energijom;
 2. provedbu i rigorozno provođenje postojeće legislative u oblasti energetike;
 3. jačanje zakonodavnog okvira za sigurnost opskrbe električnom energijom i plinom; energetska sigurnost može biti ojačana jačanjem mreže, povećanjem energetske efikasnosti i pribjegavanjem autohtonim resursima kao sigurne i održive tehnologije s niskim razinama ugljika;
 4. osiguranje pune usklađenosti sa EU legislativom svih ugovora koji se odnose na kupnju plina od vanjskih dobavljača, osobito jačanjem transparentnosti takvih sporazuma i kompatibilnost s odredbama energetske sigurnosti EU. Å to se tiče komercijalnih ugovora o opskrbi plinom, povjerljivost (komercijalno) osjetljivih informacija mora biti zajamčena;
 5. procjenu mogućnosti mehanizama dobrovoljnog udruživanja, u potpunosti u skladu sa WTO-a i EU propisima o zaštiti tržišnog naticanja;
 6. razvoj efikasnog, fleksibilnog tržišta koji bi trebalo funkcionisati zajedno s poboljšanom regionalnom saradnjom, uključujući tu  susjedne zemlje, te pomoći integrisati obnovljive izvore energije i istovremeno osigurati kompatibilnost s unutarnjim tržištem. Također pravo je država članica odlučiti o vlastitom energetskom odabiru. To će pomoći osigurati  pristupačne cijene energije za kućanstva i industriju;
 7. provjeru i razvoj zakonodavstva koje se odnosi na smanjenje emisija, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za podupiranje dogovorenih ciljeva do 2030 godine te razvoj pouzdanog i transparentnog sistema upravljanja;
 8. razvoj energetske tehnologije i inovacijske strategije, uključujući, primjera radi, sljedeću generaciju obnovljivih izvora energije, skladištenje električne energije te skupljanje i pohranjivanje ugljika, poboljšanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru, kao i održiv prijevoz;
 9. korištenje svih instrumenata vanjske politike pri uspostavi strateških energetskih partnerstva sa zemljama proizvođačima i tranzitnim zemljama, s ciljem promovisanja energetske sigurnosti, te istovremeno osigurati da su suverenitet i suverena prava država članica za istraživanje i razvoj njihovih prirodnih resursa zaštićena.

3) Europsko vijeće podržava snažnu koordiniranu akciju putem aktivne europske klimatske diplomacije uoči sastanka COP21 u Parizu, u skladu s ambicioznim ciljevima  koje je zacrtalo Europsko vijeće u novembru 2014. godine.  Ono poziva sve stranke koje su u stanju to učiniti, uključujući i velike privrede, da dostave svoje priloge do kraja marta. Također je potrebno intenzivirati rad na rješenjima o finansiranju, transferu tehnologije i izgradnje kapaciteta, koji su ključni problemi sporazuma u Parizu.

Možemo se samo nadati da će Energetska unija u svom punom obimu što ranije zaživjeti pošto bi i sa tehničke strane omogućila lakšu integraciju obnovljivih izvora energija posebno onih sa varijabilnom proizvodnjom kao što su solarne fotonaponske elektrane i vjetroelektrane.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu