FBiH izdvojila novac za energetsko certificiranje zgrada u državnom vlasništvu

FBiH izdvojila novac za energetsko certificiranje zgrada u državnom vlasništvu

Federalna vlada donijela je Odluku o izdvajanju 50.000 KM iz Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada u državnom vlasništvu u kojima su smješteni organi federalne vlasti.

Također, data je saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da ova sredstva udruži sa sredstvima Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), predviđena za povećanje energetske efikasnosti u zgradama javne namjene u FBiH.

Federalni ministar prostornog uređenja ovlašten je da, u ime Federacije BiH, potpiše Memorandum o razumijevanju za Projekt “Energetska efikasnost u zgradama koje koriste institucije FBiH”.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply