FBiH ulaže 35 miliona eura u sistem pametnih mjerenja u elektrodistribuciji

FBiH ulaže 35 miliona eura u sistem pametnih mjerenja u elektrodistribuciji

Vlada Federacije BiH donijela je danas dvije odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta ”Električna distribucija BiH – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji” u iznosu od 35.000.000 eura. Donošenjem tih odluka stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i

Vlada Federacije BiH donijela je danas dvije odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta ”Električna distribucija BiH – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji” u iznosu od 35.000.000 eura.

Donošenjem tih odluka stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a potom i podugovora o zajmu između FBiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Na osnovu podugovora FBiH će sredstva zajma proslijediti Elektroprivredi BiH (15.000.000 eura) i Elektroprivredi HZ HB (20.000.000 eura), kao krajnjim dužnicima i korisnicima kredita.

Inače, projekt podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju transformatorskih stanica s ciljem smanjenja tehničkih gubitaka električne energije i poboljšanja napona, rekonstrukciju i izgradnju niskonaponskih mreža, nabavku i ugradnju obračunskih elektroničkih brojila za potrebe domaćinstava
koja imaju mogućnost daljinskog očitavanja utrošene električne energije, te daljinskog isključenja i uključenja potrošača, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply