Finalizacija prve faze projekta o energetskoj efikasnosti u BiH

Finalizacija prve faze projekta o energetskoj efikasnosti u BiH

GIZ projekat “Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH” u protekle tri godine razvijao je kapacitete za energetsku efikasnost (EE) i radio na podizanju svijesti u šest općina u BiH Zenici, Zvorniku, Travniku, Laktašima, Livnu i Prijedoru. Sveobuhvatan razvoj u općinama je postignut zajedno sa partnerima projekta – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO), savezima

GIZ projekat “Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH” u protekle tri godine razvijao je kapacitete za energetsku efikasnost (EE) i radio na podizanju svijesti u šest općina u BiH Zenici, Zvorniku, Travniku, Laktašima, Livnu i Prijedoru.

Sveobuhvatan razvoj u općinama je postignut zajedno sa partnerima projekta – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO), savezima općina i gradova u FBiH i RS-u  i ekološkim fondovima u FBiH i RS-u.

Općine su potpisnice Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova i sve su pripremile održive energetske akcione planove (SEAP) koji su sada objavljeni na web stranici Sporazuma gradonačelnika.

To obavezuje općine na provedbu projekata kojima će se smanjiti emisija CO2 za 20 posto do 2020. godine.

U podršci provedbe brojni pilot-projekti su podržani, a informativni uredi za građane za energetsku efikasnost su uspostavljeni u Zenici, Laktašima i Zvorniku – solarno drvo u Prijedoru, LED rasvjeta u osnovnoj školi u Livnu i solarni kolektori za toplu vodu u Travniku.

Nadalje, podržani su općinski energetski dani u Prijedoru, Zenici, Travniku i Livnu.

Energetski pregledi zgrada u vlasništvu općina su provedeni od privatnih lokalnih kompanija u svakoj od općina.

Kraj prve faze projekta će biti obilježen na radionici u Sarajevu 21. marta.

Druga faza projekta će početi 1. aprila i fokusirat će se na implementaciju energetskog menadžmenta u općinama.

Druga faza projekta će trajati dvije i po  godine. Projekt je finansiran od  njemačke vlade kroz GIZ, a provode ga dvije njemačke kompanije GFA Consulting Group i Integration, saopćeno je iz GIZ-a.

(Fena)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu