FSC certifikacijom do održivog upravljanja šuma u BiH

FSC certifikacijom do održivog upravljanja šuma u BiH

Danas su IKEA, tvornica skandinavskog modernog namještaja i pokućstva, i vodeća svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF, predstavili su rezultate projekta “Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini” kroz koji su omogućili FSC certifikaciju državnih šuma u Tuzlanskom kantonu te identificirali i mapirali šume s visokom zaštitnom vrijednošću. Partneri projekta,

Danas su IKEA, tvornica skandinavskog modernog namještaja i pokućstva, i vodeća svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF, predstavili su rezultate projekta “Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini” kroz koji su omogućili FSC certifikaciju državnih šuma u Tuzlanskom kantonu te identificirali i mapirali šume s visokom zaštitnom vrijednošću.

Partneri projekta, Å ume Tuzlanskog kantona (Å TK), kroz projekt su certificirali 73.000 hektara šuma te dobili FSC certifikat za održivo upravljanje šumama, dok je poduzeće Ramex d.o.o. dobilo  FSC Chain of Custody certifikat, čime se uspostavlja kompletan lanac održivog upravljanja šumama i prerade drva u Tuzlanskom kantonu. Iznimno pozitivni rezultati potakli su partnere da razmišljaju o nastavku projekta i njegovo proširenje na ostale dijelove  Bosne i Hercegovine kako bi zaštitili i bolje upravljali s iznimnim šumskim bogatstvom kojim raspolaže BiH.

“žCertifikacija će našem poduzeću donijeti bolje očuvanje zdravlja i biološke raznolikosti naših šuma, veće mogućnosti  plasmana certificiranog drva na međunarodna tržišta, bolju organiziranost samog procesa upravljanja šumama i smanjenje mogućih ilegalnih aktivnosti”, istaknuo je pozitivne aspekte projekta Refik Hodžić, voditelj radne grupe za FSC certifikaciju u Javnom poduzeću “žÅ ume Tuzlanskog kantona”.

“žIznimno smo zadovoljni fantastičnim rezultatima koje je projekt postigao od njegovog početka u Tuzlanskom kantonu. To nam daje dobru osnovu za nastavak FSC certifikacije u preostatku Bosne i Hercegovine”, rekao je Olle Forshed iz WWF Å vedska, koordinator globalnog partnerstva WWF-a i IKEA-e.

Å ume pružaju mnogostruke ekološke, ekonomske i socijalne koristi, kao što su drvni i nedrvni šumski proizvodi i ekološke funkcije, neophodne za opstanak čovječanstva. Moderni pristup upravljanja šumama, uz korištenje resursa koje nam pružaju, podrazumijeva i očuvanje njihove bioraznolikosti te očuvanje stabilnosti funkcija šumskih ekosistema.

“žIskustva pokazuju da FSC certifikat povećava konkurentnost šumarstva i drvne industrije, dok istovremeno osigurava da se šumama gospodari održivo uvažavajući načela očuvanja njihove biološke raznolikosti i društvene važnosti”, istaknula je Stella Å atalić, projektna menadžerica i voditeljica programa šuma Dinarskog luka WWF-ovog Mediteranskog programa.

Zbog sve veće potražnje za drvetom i drvnim proizvodima na globalnom nivou ilegalna sječa predstavlja značajnu prijetnju jer doprinosi procesu nestanka i degradacije šuma. Time se ugrožava bioraznolikost i narušava održivo gospodarenje šumama uključujući i opstanak poslovnih subjekata koji poštuju odgovarajuće zakonske propise.

Pozitivna iskustva ovog projekta trebala bi poslužiti kao primjer ostalim kantonima u Federaciji koji još nisu certificirali svoje šume, posebno sa aspekta odgovornog upravljanja, i poboljšanju dijaloga šumarskog sektora sa lokalnim i kantonalnim vlastima i zajednicama.

 “žNa temelju uspostavljenih partnerskih odnosa i rezultata ovog projekta stvorene su mogućnosti za daljnje unapređenje održivog gazdovanja šumama u BiH. Ovo se prije svega odnosi na moguću finalizaciju nacionalnih FSC standarda za BiH, stvaranja pretpostavki za suzbijanje ilegalnih aktivnosti i ispunjenje Uredbe o drvetu”, zaključuje prof. Mersudin Avdibegović sa Å umarskog fakulteta u Sarajevu i lokalni koordinator projekta.

Å TO JE FSC?

Forest Stewardship Council (FSC) je međunarodna organizacija koja se brine za odgovorno gospodarenje šumama diljem svijeta. Je neovisna, nevladina i neprofitna udruga osnovana 1993. godine čiji cilj je osigurati da se šumarstvo
provodi na ekološko odgovorni, društveno korisni i ekonomsko isplativi način. FSC potrošačima daje mogućnost odabira proizvoda pomoću oznake koja jamči da je proizveden po načelima održivog gospodarenja.

Zbog transparentnosti, FSC podupiru mnoge udruge za zaštitu okoliša i organizacije za razvoj, što FSC čini još priznatijim brandom. Proizvodi poput drva i papira, koji potječu iz FSC certificiranih šuma prepoznaju se po FSC oznaci. Kako bi oznaka bila vjerodostojna, svaka faza u lancu dobave (od sječe drva u šumi do izrade konačnog proizvoda) mora biti certificirana. Na primjer, ako vlasnik šume, tvornica papira, trgovac papira na veliko i tiskara imaju dokaz o proizvodnji prema FSC kriterijima, tada se proizvod smije označiti i prodati kao FSC proizvod.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu