Garantovane otkupne cijene električne energije iz obnovljivih izvora

Garantovane otkupne cijene električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada FBiH donijele je danas Odluku o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Vlada FBiH donijele je danas Odluku o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Prema usvojenoj odluci, granatovana cijena električne energije iz hidroelektrana iznosi 0,29036 KM/kWh, iz vjetroelektrana 0,37124 KM/kWh, iz solarnih elektrana 0,54190 KM/kWh, iz elektrana na biomasu 0,31292 KM/kWh, te iz elektrana na bioplin 0,71160 KM/kWh.

Inače, Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, propisano je da da se jednom u 18 mjeseci sagledavaju ulazni podaci potrebni za izračun tarifnih koeficijenata i, ovisno o njihovoj, kao i promjeni referentne cijene, priprema se izračun garantovane cijene.

Cijenu električne energije iz ovakvih izvora utvrđuje Regulatorna komisija za energiju u FBiH, a na nju saglasnost daje Vlada Federacije BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply