Geotermalna energija instalisana snaga u svijetu i usporedba sa ostalim obnovljivim izvorima

Geotermalna energija  instalisana snaga u svijetu i usporedba sa ostalim obnovljivim izvorima

Svakim danom se povećava upotreba i instalisanje obnovljivih izvora energije. Najveći procenat instalisanih obnovljivih izvora imaju hidroelektrane, zatim dolaze vjetroelektrane i solarne elektrane. Geotermalna energija kao izvor ima prednost u odnosu na ostale obnovljive izvore energije, a to je da proizvodi električnu energiju bez obzira da li je dan ili noć, bez obzira na vrijeme

Svakim danom se povećava upotreba i instalisanje obnovljivih izvora energije. Najveći procenat instalisanih obnovljivih izvora imaju hidroelektrane, zatim dolaze vjetroelektrane i solarne elektrane. Geotermalna energija kao izvor ima prednost u odnosu na ostale obnovljive izvore energije, a to je da proizvodi električnu energiju bez obzira da li je dan ili noć, bez obzira na vrijeme i klimatski položaj.

Postoje dva glavna tipa geotermalnih izvora iz kojih se proizvodi električna energija. To su hidrotermalni i petrotermalni. Hidrotermalni izvori se prirodni geotermalni fluidi koji se nalaze u dubini zemlje. Tečnost se koristi kao izvor toplote i izvodi se napolje pomoću bušotina. Hidrotermalni izvori postoje samo na određenim mjestima i zbog toga su prilično rijetki. Sa druge strane petrotermalni izvori su rasprostranjeni, ali se rijetko iskorištavaju. Ovi
izvori se u osnovi sastoje od “žtoplote u mjestu” u dubokim kamenim formacijama zemlje.

Trenutno je u svijetu instalisano oko 12 Gwe iz geotermalnih izvora u 24 države. 99% od ovih 12 GW proizvodi se iz hidrotermalnih izvora. Sa proizvodnjom električne energije iz geotermalnih izvora počelo je 1904. godine u Ladarello, Italija. Temperaturna polja od 200 0C, koja se koriste za proizvodnju električne energije iz geotermalnih izvora, se mogu pronaći samo u vulkanskim oblastima i zato su ove elektrane rijetke. Najveća geotermalna elektrana nalazi se na Novom Zelandu sa snagom od 140 MWe, a snaga se dobija iz 6 izvora geotermalne vode.

Prema World Energy Assesment (WEA) potancijal geotermalnih izvora je ogroman. Podaci za potancijal možete vidjeti u tabeli ispod.

Tabela 1. Potencijal obnovljivih izvora energije prema WEA

Izvor energije Potancijal (EJ/godišnje)
Geotermalna 5000
Solarna 1575
Vjetar 640
Biomasa 276
Hidro 50
Ukupno 7541

Rast geotermalne energije tokom godina je praktično linearan. Prema podacima Geothermal Energy Association rast od 2000. do 2013. godine je mali.

U posljednjim godinama dogodio se porast instalisanih kapaciteta solarnih elektrana i vjetroelektrana. To je rezultiralo da danas u svijetu ima 319 GW instalisanih vjetroelektrana i 139 GW instalisanih solarnih elektrana. Vjetar ne može puhati konstantno i vjetroelektrane ne mogu raditi 24 sata dnevno. Sunce sija samo tokom dana i solarne elektrane proizvodne električnu energiju tokom dana. Geotermalna elektrana može proizvoditi električnu energiju konstatno (osim kada se zaustavi rad postrojenja zbog održavanja). Iduća tabela pokazuje instalisane kapacitete obnovljivih izvora energije i njihovu godišnju proizvodnju.

Tabela 2. Poređenje svjetske proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u 2013 (REN21)

Tehnologija

Instalisani kapacitet

Godišnja proizvodnja

Neiskorišteni potencijal

GWe

%

TWh/godišnje

%

%

Hidroenergija

1000

64,2

3680

74,9

42

Biomasa

88

5,7

405

8,2

53

Vjetar

318

20,4

585

11,9

21

Geotermalna

12

0,8

76

1,5

72

Solarna

139

8,9

170

3,5

14

Ukupno

1557

100

4916

100

Iz pregleda možemo zaključiti da postoji potencijal za geotermalnu energiju, samo ga treba znati iskoristiti na pravi način. Ovaj tip obnovljivog izvora proizvodi električnu energiju konstantno, ne treba mu ni sunce ni vjetar.


Ostaje nam da vidimo kakva će se ulaganja desiti u ovom sektoru i da li će se u narednim godinama povećavati kapaciteti.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply