Globalna emisija CO2 u 2010. imala je najveći ikad zabilježeni rast

Globalna emisija CO2 u 2010. imala je najveći ikad zabilježeni rast

Globalna emisija ugljendioksida u atmosferu porasla je za 5,9% u 2010. godini, što predstavlja najveći ikad zabilježeni rast, prema izvještaju međunarodnog udruženja naučnika koje prati karbonske emisije “žGlobal Carbon Project”. Povećanje dolazi nakon kratkog smanjenja emisija u 2008. i 2009. godini i jasan je znak da globalne CO2 emisije ponovo rastu nakon što se svjetska

Globalna emisija ugljendioksida u atmosferu porasla je za 5,9% u 2010. godini, što predstavlja najveći ikad zabilježeni rast, prema izvještaju međunarodnog udruženja naučnika koje prati karbonske emisije “žGlobal Carbon Project”.

Povećanje dolazi nakon kratkog
smanjenja emisija u 2008. i 2009. godini i jasan je znak da globalne CO2
emisije ponovo rastu nakon što se svjetska ekonomija oporavlja od recesije.

Ukupni skok emisija od preko
500.000 miliona tona CO2 u 2010. u odnosu na 2009. godinu najvjerovatnije je apsolutno
najveći ikad zabilježeni rast od vremena industrijske revolucije.   

Emisije u Kini, najvećem
svjetskom izvoru CO2, rasle su 10,4 % na nivo od 2.2 milijarde tona ugljen
dioksida ispuštenog u atmosferu. Poslije pada od 7% u 2009. godini, prema ovom
izvještaju, emisije u SAD su porasle 4% u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječni porast emisije od
fosilnih goriva bio je 3,1% u periodu 2000. 2010. godina i oko 3 puta je veći
od stope porasta tokom 90-tih godina.

Sagorijevanje uglja predstavljalo
je polovinu ukupnog rasta karbon emisija navodi se u izvještaju. Glen Peters,
istraživač u Međunarodnom centru za klimatska i okolinska istraživanja u Oslu i
lider “žGlobal Carbon” projekta, kaže da je stopa porasta emisija jasna potvrda
da će se trend uticaja na različite klimatske promjene nastaviti i u
budućnosti. “žSvake godine emisije rastu, nastavlja se još jedna godina
pregovora, još jedna godina nedonošenja odluka” izjavljuje Peters.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu