Globalno je otvoreno gotovo 10 miliona “obnovljivih” radnih mjesta

Globalno je otvoreno gotovo 10 miliona “obnovljivih” radnih mjesta

Broj zaposlenih u sektoru OIE udvostručio se u četiri godine

Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA) objavila je prošle sedmice da je na globalnoj razini u industriji obnovljivih izvora energije, uključujući fotonapon, vjetroelektrane, biogoriva, hidroelektrane i ostale ugljično-neutralne izvore energije, u 2016. zaposleno 9,8 miliona ljudi, što je rast od 1,1% u godinu dana.

Kada bi se isključila industrija hidroelektrana može se doći do podatka da je u tom segmentu zaposleno 8,3 miliona ljudi, što je porast od 2,8% u godini dana, pokazala je IRENA-ina statistika zaposlenosti. To je najveći rast zaposlenosti u tom segmentu od 2012., uključujući gubitke poslova u industriji hidroelektrana i solarnog grijanja. Fotonapon i vjetroelektrane od 2012. više su nego udvostručile broj radnih mjesta – u fotonaponu otvoreno je 3,1 milion radnih mjesta, a u vjetru 1,2 miliona prošle godine.

Generalni direktor IRENA-e Adnan Z. Amin komentirao je da bi broj zaposlenih u tom sektoru od 2030. mogao doseći 24 miliona ljudi, što bi više nego “pokrilo” gubitak poslova u industriji fosilnih goriva te postalo veliki ekonomski poticaj u predstojećim godinama, objavila je IRENA.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu