Gospođa Nedžma Buza, direktorica OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj: “ Značaj implementiranih mjera je nemjerljiv.”

Gospođa Nedžma Buza, direktorica OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj: “ Značaj implementiranih mjera je nemjerljiv.”

Osnovna škola “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja je jedna od obrazovnih institucija na čijem objektu su, u okviru Projekta energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu (BEEP), implementirane mjere energijske efikasnosti, poput termoizolacije fasade i tavanice kosog krova škole, zamjene vanjskih otvora, ugradnje termostatskih ventila, poboljšanja centralnog sistema grijanja i ugradnja opreme za mjerenje potrošnje energije. Na ovaj način investirano je 332.667 KM (sa PDV-om).

Kako cilj projekta nisu samo investicije u mjere energetske efikasnosti, nego i u podizanje svijesti korisnika javnih ustanova, o štednji energije, u okviru projekta, organizovane su i edukativno – zabavne radionice. Glavni lik ovih radionica je super junak Beepster, koji dolazi sa druge planete kako bi učenicima prenio poruku o važnosti energijske efikasnosti. Tako učenici imaju priliku učiti o važnosti teme, ali i dobiti praktične savjete na zabavan način.

 

Radovi na ovoj školi završeni su 2016. godine, a kroz kratki intervju, direktorica OŠ “Hamdija Kreševljaković”, gospođa Nedžma Buza, osvrnula se na njihov značaj, te na reakcije uposlenika, ali i učenika i roditelja nakon radova.

 

 

 

  1. Koji su osnovni problemi sa kojima se OŠ “Hamdija Kreševljaković” suočavala po pitanju potrošnje energije?

 

Nedžma Buza: Škola je izgrađena 1960. godine i do implementacije projekta vrlo mali broj otvora je zamijenjen novom stolarijom, tako da se posljednjih godina veći dio toplotne energije, tokom zimskih mjeseci, gubio upravo na dotrajaloj stolariji. Škola je priključena na gradski toplovod i nije bilježen veliki pad temperatura unutar objekta, ali su potrošnja i finansijska sredstva bila iznimno velika. Na godišnjem nivou za potrošnju toplotne energije sredstva su iznosila cca 75.000,00 KM.

 

  1. Koji su sve radovi u sklopu BEEP projekta izvršeni u Vašoj školi i koliki je značaj implementiranih mjera za učenike i uposlenike škole?

 

Nedžma Buza: U okviru BEEP projekta izvršeni su sljedeći radovi:

  • Toplotna izolacija vanjskih zidova objekta
  • Toplotna izolacija tavanice kosog krova objekta
  • Zamjena otvora na objektu
  • Poboljšanje centralnog sistema grijanja

 

Značaj implementiranih mjera je nemjerljiv. Postignuti su ciljevi projekta: ušteda energije i ušteda finansijskih sredstava za potrošnju energije, a nastavni proces se sada odvija u potpuno drugačijim, boljim uvjetima. Škola je dobila novi izgled čime je zadovoljena i estetska, veoma važna komponenta, kako za izgled škole i školskog dvorišta, tako i gradskog dijela u kojem je ista locirana.

 

  1. Osim što su poboljšani uslovi rada za učenike i nastavnike, implementacija energijski efikasnih mjera doprinijela je i smanjenju troškova i finansijskoj uštedi?

 

Nedžma Buza: U prvoj godini po završetku projekta škola je uštedjela cca 44.000,00 KM za potrošnju toplotne energije. Također, uštede se mjere i na polju električne energije. Važno je i napomenuti da su zaposlenici škole, ali i učenici educirani i odgovorni po pitanju uštede energije.

 

  1. Kakve su reakcije učenika i roditelja, da li su oni zadovoljni urađenim i koliko osjete konkretna poboljšanja?

 

Nedžma Buza: Škola je zadovoljna radom Jedinice za implementaciju projekta Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Kroz sve aktivnosti evidentna su bila nastojanja u ispunjavanju uvjeta kako bi ciljevi Projekta bili u potpunosti ispunjeni. Saradnja sa menadžmentom škole je ostvarena u potpunosti. U komunikaciji je vladala vrlo korektna, jasna i profesionalna klima. Uvažavani su i razmatrani prijedlozi škole kao korisnika u pojedinim situacijama. Postojao je vrlo decidan, jasan i profesionalan odnos svih uposlenika IJ sa kojima je škola ostvarivala saradnju.

Konkretna poboljšanja su vidljiva i pozitivno ocijenjena od strane učenika i roditelja, ali i cjelokupne lokalne zajednice.

 

  1. U Vašoj školi je, u sklopu BEEP projekta, održana i Beepster edukativna radionica za djecu. Koliko se u sklopu nastave djeca educiraju u energijskoj efikasnosti? Da li mislite da im nastavni program osigurava dovoljno informacija? Koji oblik edukacije može pomoći da se podigne njihova svijest i ponašanje učini energijski efikasnijim?

 

Nedžma Buza: Nastavni sadržaji u manjoj mjeri obuhvataju jedinice koje se odnose na energijsku efikasnost, te ne pruža dovoljno informacija učenicima. Kao korisnici izuzetno važnog projekta ulažemo napore da na druge načine educiramo učenike i zaposlenike u cilju uštede i očuvanja svega dobijenog.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu