Gospodin Esad Ćorović, direktor OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica: “Implementacijom projekta energetske efikasnosti novčane uštede u centralnoj školi i do 30 posto.”

Gospodin Esad Ćorović, direktor OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica: “Implementacijom projekta energetske efikasnosti novčane uštede u centralnoj školi i do 30 posto.”

Osnovna škola “Musa Ćazim Ćatić” iz Zenice jedna je od obrazovnih institucija na čijem objektu su, u okviru Projekta energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu (BEEP), implementirane mjere energijske efikasnosti, poput zamjene vanjskih otvora, ugradnje ventila sa termostatskim glavama na radijatorima, ugradnje opreme za potrošnju energije i termoizolacije fasade.

Na ovaj način investirano je 455.782 KM (sa PDV-om).

Kako cilj projekta nisu samo investicije u mjere energetske efikasnosti, nego i u podizanje svijesti korisnika javnih ustanova, u okviru projekta su organizovane i edukativno – zabavne radionice. Glavni lik ovih radionica je super junak Beepster, koji dolazi sa druge planete kako bi učenicima prenio poruku o važnosti energijske efikasnosti. Tako učenici imaju priliku učiti o važnosti teme, ali i dobiti praktične savjete na zabavan način.

 

Radovi na ovoj školi završeni su 2016. godine, a kroz kratki intervju, direktor OŠ “Musa Ćazim Ćatić”, gospodin Esad Ćorović, osvrnuo se na njihov značaj, te na reakcije uposlenika, ali i učenika i roditelja nakon radova.

 

 

  1. Koji su osnovni problemi sa kojima se OŠ “Musa Ćazim Ćatić” suočavala po pitanju potrošnje energije?

 

Esad Ćorović: Problemi sa kojima smo se suočavali su dotrajale toplovodne cijevi i radijatori. Česta je bila i pojava da pucaju što je prouzrokovalo obustavu grijanja i oštećenja podnih podloga.

 

  1. Koji su sve radovi u sklopu BEEP projekta izvršeni u Vašoj školi i koliki je značaj implementiranih mjera za učenike i uposlenike škole?

 

Esad Ćorović: U našoj školi, nakon implementacije projekta energetske efikasnosti ugrađen je kalorimetar na podstanici i ugrađeni su ventili za regulaciju na radijatorima. Implementacija ovih mjera veoma je važna za učenike i radnike škole.

 

  1. Osim što su poboljšani uslovi rada za učenike i nastavnike, implementacija energijski efikasnih mjera doprinijela je i smanjenju troškova i finansijskoj uštedi?

 

Esad Ćorović: Implementacijom projekta energetske efikasnosti uštede su značajne. U centralnoj školi novčane uštede su i do 30 posto.

 

  1. Kakve su reakcije učenika i roditelja, da li su oni zadovoljni urađenim i koliko osjete konkretna poboljšanja?

 

Esad Ćorović: Zadovoljni smo radom implementacione jedinice projekta. Reakcije učenika i roditelja su pozitivne. Često ističu svoje zadovoljstvo kako vanjskim izgledom škole tako i unutrašnjim efektima.

 

  1. U Vašoj školi je, u sklopu BEEP projekta, održana i Beepster edukativna radionica za djecu. Koliko se u sklopu nastave djeca educiraju u energijskoj efikasnosti? Da li mislite da im nastavni program osigurava dovoljno informacija? Koji oblik edukacije može pomoći da se podigne njihova svijest i ponašanje učini energijski efikasnijim?

 

Esad Ćorović: Na pojedinim časovima redovne nastave i vannastavnih aktivnosti, učenici se educiraju po pitanju energetske aktivnosti. Međutim, smatram da bi edukacija učenika mogla biti bolja kroz organizovanje radionica, prikazivanjem video priloga, formiranjem timova učenika za kontrolu i evidenciju efekata energijske efikasnosti. i sl.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu