Gradska uprava u Sinju izgradila solarni fotonaponski sistem

Gradska uprava u Sinju izgradila solarni fotonaponski sistem

Na krovu zgrade Gradske uprave Grada Sinja instalirana je fotonaponska elektrana priključne snage 30 kW. Elektrana će godišnje proizvoditi oko 51000 kWh električne energije. U 2013.g. sklopljen je Ugovor o otkupu električne energije sa Hrvatskim operatorom tržišta energije na rok od 14 godina po tarifi od 0.63 KM / kWh. Za vrijeme trajanja Ugovora o otkupu, Grad procjenjuje

Na krovu zgrade Gradske uprave Grada Sinja instalirana je fotonaponska elektrana priključne snage 30 kW. Elektrana će godišnje proizvoditi oko 51000 kWh električne energije.

U 2013.g. sklopljen je Ugovor o otkupu električne energije sa Hrvatskim operatorom tržišta energije na rok od 14 godina po tarifi od 0.63 KM / kWh. Za vrijeme trajanja Ugovora o otkupu, Grad procjenjuje svoj prihod od prodaje električne energije na iznos od 450.000 KM.

Očekivani radni vijek elektrane je 30 godina, gdje bi Grad, po isteku Ugovora o otkupu, u narednih 16 godina, proizvodio električnu energiju za vlastite potrebe i raspolaganje sa viškovima.

Ovaj projekat gradske vlasti trebao bi biti dobar putokaz za građane Sinja kako putem sufinansiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, omogućiti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora Sunca, čime mogu postati energetski neovisni.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply