Grafen novi revolucionarni materijal

Grafen  novi revolucionarni materijal

Teško je i zamisliti supstancu tanku samo jedan atom: tanku toliko da praktično postoji u samo dvije a ne tri dimenzije. To je grafen,  jednoslojni atom ugljika koji se može smatrati materijalom iz snova: najčvršća supstanca otkrivena do sada, najbrži provodnik elektriciteta do sada, optički najčistiji poznati materijal i, na sve to, izuzetno male težine i dovoljno fleksibilan

Teško je i zamisliti supstancu tanku samo jedan atom: tanku toliko da praktično postoji u samo dvije a ne tri dimenzije.

To je grafen,  jednoslojni atom ugljika koji se može smatrati materijalom iz snova: najčvršća supstanca otkrivena do sada, najbrži provodnik elektriciteta do sada, optički najčistiji poznati materijal i, na sve to, izuzetno male težine i dovoljno fleksibilan da se od njega može napraviti zakrivljeni LCD “žpametni prozor” kao na slici.

Teško je i  nabrojati potencijalno moguće aplikacije ovog materijala izolovang prvi put na Univerzitetu u Mančesteru 2004 godine (dobitnik Nobelove nagrade 2001) koji je nedavno dobio 1 milijardu Euro podrške za istraživanje od strane EU a u sklopu “žGraphene Flagship Initiaitive”.  Kompanije kao Samsung, Nokia and IBM, zajedno sa nacionalnim vladama, ulažu ogromne novce u istraživanje sa ciljem da od grafena naprave novu plastiku 21 vijeka. (Izvor: Cambridge Univerzitet)

Potencijalni uticaj grafena na obnovljive izvore energije

Model u Buenos Aires-u oblači jaknu sa integrisanim solarnim modulom koji može služiti za punjenje mobilnih telefona, iPod-a, digitalnih kamera ili dopunjivih baterija. Koristeći grafen za proizvodnju solarnih čelija umjesto mnogo skupljih materijala može smanjiti cijene solarnih panela i pojednostaviti proizvodni proces ćineći čistu energiju još više dostupnom.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply