HE Dabar se zadužuje za 264 mil KM

HE Dabar se zadužuje za 264 mil KM

Hidroelektrana Dabar ide u zaduženje od 264 mil KM ove godine sa grejs periodom od 50 mjeseci i rokom otplate od 15 godina. Zahtjev za kredit poslat je na odobrenje Vladi Republike Srpske, a nakon toga će se o ovom pitanju izjasniti i Narodna skupština.

Kreditom će biti izgrađeno 75% projekta, a ostatak će finansirati osnivač, Hidroelektrane na Trebišnjci, piše Hercegovina press.

HE Dabar biće u obavezi da u jednakim anuitetima vraća rate iz vlastite dobiti, ali neće imati obavezu da proizvodi električnu energiju za domaći kozum, već će moći da je prodaje po tržišnim cijenama.

Za kreditiranje izgradnje nove hidroelektrane zainteresovano je nekoliko svjetskih finansijskih institucija i fondova. Najprihvatljiviji model za HE Dabar je da izvođač radova obezbijedi i kredit na garanciju Vlade Republike Srpske.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply