HoSt dobija 20 miliona eura za dvije kogeneracijske elektrane

HoSt dobija 20 miliona eura za dvije kogeneracijske elektrane

Hrvatska elektroprivreda HEP izjavila je da su potpisali ugovor o izgradnji kogeneracijskog postrojenja (kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije) sa kompanijama HoSt i Ðuro Ðaković u Sisku. Ugovor je vrijedan 18,95 miliona eura i potpisan je brzo nakon sličnog ugovora o izgradnji kogeneracijskog postrojenja u Osijeku. Ugovorna strana je izabrana iz međunarodne ponude koja je

Hrvatska elektroprivreda HEP izjavila je da su potpisali ugovor o izgradnji kogeneracijskog postrojenja (kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije) sa kompanijama HoSt i Ðuro Ðaković u Sisku. Ugovor je vrijedan 18,95 miliona eura i potpisan je brzo nakon sličnog ugovora o izgradnji kogeneracijskog postrojenja u Osijeku. Ugovorna strana je izabrana iz međunarodne ponude koja je sprovedena u skladu sa procedurama njemačke razvojne banke KfW, koja je pružila odobrila kredite za izgradnju.

BE-TO Osijek 2, ugovor vrijedan 16,25 miliona eura, potpisan je 10. Aprila 2015. godine od strane hrvatskog ministra energetike Ivana Vrdoljaka, predstavnicima hrvatske elektroprivrede HEP, kompanije HoSt i njihove parter kompanije Ðuro Ðaković.

Ova dva postrojenja na biomasu će proizvoditi 2 MW električne energije posebno. Ukupna toplotna energija iz oba postrojenja će iznosti 20 MW i ona će se koristiti za potrebe daljinskog grijanja grada Siska i grada Osijeka.

HoSt, komapanija koja proizvodi energiju iz bioenergetskih izvora sa sjedištem u Holandiji, je izjavila da su dobili 20 miliona eura od HEP-a za izgradnju ova dva postrojenja na biomasu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply