I dalje kritično zagađenje zraka u Sarajevu, Zenici i Tuzli

I dalje kritično zagađenje zraka u Sarajevu, Zenici i Tuzli

Koncentracije lebdećih čestica u zraku i jučer su u Sarajevu prema podacima s mjerne stanice Otoka dostigle kritične vrijednosti, dok su sumpordioksid, ugljenmonoksid i azotni dioksid izmjereni u prekomjernom stepenu zagađenja. Kritično zagađenje zraka je i u Zenici i Tuzli zbog prekomjerne emisije sumpordioksida. Iz Zavoda za htinu medicinsku pomoć kažu da je broj povećan pacijenata s

Koncentracije lebdećih čestica u zraku i jučer su u Sarajevu prema podacima s mjerne stanice Otoka dostigle kritične vrijednosti, dok su sumpordioksid, ugljenmonoksid i azotni dioksid izmjereni u prekomjernom stepenu zagađenja.

Kritično zagađenje zraka je i u Zenici i Tuzli zbog prekomjerne emisije sumpordioksida.

Iz Zavoda za htinu medicinsku pomoć kažu da je broj povećan pacijenata s kardiovaskularnim oboljenjima zbog smoga.

Oni koji boluju od astme i drugih plućnih oboljenja redovni su pacijenti u ovo doba godine.

Kada je riječ o preventivi i zaštiti, preporučuje se smanjenje boravka na otvorenom prostoru u vrijeme prekomjernog smoga, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu