IEA: Energetska efikasnost treba biti temelj energetike

IEA: Energetska efikasnost treba biti temelj energetike

Do 2040. treba povećati efikasnost zgrada, industrije, avioprometa i brodarstva

Primjena prave politike za energetsku efikasnost mogla bi, sam po sebi, ubrzano povećati emisiju stakleničkih plinova, koja bi se zatim smanjila, čak i kada bi se globalna ekonomija udvostručila do 2040. godine, navodi se u novoj analizi Međunarodne agencije za energiju (IEA) – ‘Energy Efficiency 2018‘.

Povećanjem energetske efikasnosti u svijetu do 2040. godine moglo bi se dvostruko više iskoristi ekonomska vrijednost energije koja se koristi u usporedbi s današnjim stanjem. Time bi se smanjila potrošnja energije za više od 500 milijardi USD godišnje te smanjio uvoz energije i onečišćenja zraka u gradovima.

Izvještaj prikazuje viziju za 2040. godinu sa 60% više građevinskog prostora i 20% više ljudi, dvostruki globalni BDP, uz korištenje samo malo više energije nego danas i 12%  manje emisije stakleničkih plinova. Da bi se to ostvarilo potrebno je nastaviti povećavati efikasnost automobila, kamiona i klima uređaja (koji mogu biti dvostruko efikasniji nego što su danas).

Globalna investicija u energetsku efikasnost morat će znatno porasti, ali će se vratiti trostruko kroz smanjenu potrošnju energije. Prema tome, treba povećati efikasnost zgrada i industrije te avioprometa i brodarstva, gdje je energetska efikasnost sve važnija.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu