IEA objavila da obnovljivi izvori energije postaju konkurentni u trošku

IEA objavila da obnovljivi izvori energije postaju konkurentni u trošku

Međunarodna energetska agencija (IEA) je u svom zadnjem izvještaju objavila da tehnologije obnovljivih izvora energije postaju sve više i više konkurentni i da je rast obnovljivih izvora energije dovoljan da dostigne nivoe za održivu energetsku budućnost. Izvještaj također kaže da su poticaji za tehnologiju obnovljivih izvora energije opravdani kako bi se dao poticaj investicijama u te tehnologije

Međunarodna energetska agencija (IEA) je u svom zadnjem izvještaju objavila da tehnologije obnovljivih izvora energije postaju sve više i više konkurentni i da je rast obnovljivih izvora energije dovoljan da dostigne nivoe za održivu energetsku budućnost.

Izvještaj također kaže da su poticaji za tehnologiju obnovljivih izvora energije opravdani kako bi se dao poticaj investicijama u te tehnologije za čist okoliš i za dobrobit energetske sigurnosti.

Obnovljivi izvori energije su brzo rasli u zadnjih pet godina i sada daju skoro 20% svjetske proizvodnje električne energije. Prema Paolo Franklu, IEA-inom čelniku za obnovljive izvore energije ispuštanje 300 miliona tona CO2 je izbjegnuto zahvaljujući njihovom korištenju.

Portfelj obnovljivih izvora energije koji uključuju već formirane tehnologije kao što su hidroelektrane i geotermalne, omogućuju konkurentno ulaganje bez specifične ekonomske podrške. Smanjenje troškova se pak i dalje očekuje u vjetru i solaru.

Obnovljivi sektor će morati rasti 4 puta u budućnosti kako bi države postigle svoje klimatske ciljeve, te je zbog toga potrebna značajna politička podrška.

Zbog gore navedenih razloga IEA brani poticaje u kraćem roku u OIE tehnologiju kao potreban način stvaranja sustava koji koristi nezavisnu čistu tehnologiju. Dobar primjer toga je Njemačka čiji su visoki poticaji za solar omogućili brzi početni razvoj, a sada su spušteni s razvojem tehnologije.

Najveći razvoj OIE-a je u OECD zemljama i na velikim novim tržištima kao što su Kina, Indija i Brazil. Većina OECD zemalja ima velike poticaje s ciljem razvoja OIE-a.

Prema IEA-i OIE su rasli 18% od 2005. do 2009. te je taj rast pokazatelj da poticaji djeluju, i da se može postići održiva energetska budućnost.

Od svih OIE-a hidroelektrane još uvijek imaju najveći udio sa 84%, što je bilo dovoljno za proizvodnju 16% svjetskih potreba za električnom energijom. Drugi OIE su pak rasli 74% od 2005. do 2009.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu