IFC i UniCredit banka udružuju snage radi podsticanja sektora OIE u BiH

IFC i UniCredit banka udružuju snage radi podsticanja sektora OIE u BiH

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, realizovala je trodnevnu obuku za članice UniCredit banke u Bosni i Hercegovini – UniCredit banku a.d. Banja Luka i UniCredit banku d.d. Mostar kako bi ojačala interne kapacitete ovih banaka i podržala njihove investicije u sektor obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. Trodnevna obuka je organizovana da

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, realizovala je trodnevnu obuku za članice UniCredit banke u Bosni i Hercegovini – UniCredit banku a.d. Banja Luka i UniCredit banku d.d. Mostar kako bi ojačala interne kapacitete ovih banaka i podržala njihove investicije u sektor obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini.

Trodnevna obuka je organizovana da odgovori na specifične potrebe ovih banaka. Predstavnici banaka su mogli naučiti praktične principe evaluacije kreditnih zahtjeva iz oblasti obnovljivih izvora energije, sa posebim osvrtom na male hidroelektrane. Na obuci su bili predstavnici različitih odjeljenja banaka, uključujući i zaposlene u pravnom i sektoru za upravljanja rizicima.

“Uspješno finansiranje projekata obnovljive energije podrazumijeva dobro poznavanje regulatornog okvira, specifičnih tehničkih i ekoloških rješenja i rizika kao i finansijskih modela. Unapređenjem ovih znanja predstavnici UniCredit banke iz Mostara i Banja Luke doprinjeće razvoju sektora obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini i uspješnom poslovanju svojih banaka,” rekao je Nebojša Arsenijević, menadžer Projekta za obnovljive izvore energije za zemlje Zapadnog Balkana pri IFC-u.

“Partnerstvo sa IFC-om omogućiće nam da usmjerenije upravljamo kreditnom ponudom namjenjenoj ekološki prihvatljivim projektima, te da ojačamo naše interne resurse na polju ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije,” rekao je Dalibor Æubela, direktor UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

“Mi, u UniCreditu posvećeni smo razvoju bosansko-hercegovačke privrede i imamo kapacitet da pružimo snažnu finansijsku podršku svim dobrim projektima u našoj zemlji. Saradnja s IFC-om na području obnovljivih izvora energije je stoga od izuzetnog značaja za naše banke, obzirom da pruža još šire mogućnosti za rast i razvoj naših privrednih subjekata,” izjavila je Selma Riđanović – Kenović, direktor Marketinga i komunikacija UniCredit Bank d.d. Mostar.

IFC pomaže razvoj sektora obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini kao i širom zapadnog Balkana. Istovremeno, IFC sarađuje sa državnim institucijama kako bi pomogla unapređenju regulatronog okvira. IFC sarađuje sa kompanijama, kako bi unaprijedila tehničke parameter projekata, i sa bankama, kako bi unaprijedila finansiranje projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Iako je trenutna proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini dovoljna da zadovolji domaću potrošnju, ona se uglavnom zasniva na zastarjeloj
infrastrukturi i fosilnim gorivima. U isto vrijeme Bosna i Hercegovina ima značajan hidroenergetski potencijal, pogotovo za razvoj malih hidroelektrane, sa ukupno 600 MW moguće instalisane snage. Takav razvojni potencijal zahtjeva investicije u iznosu od 900 miliona eura.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply