IHS-ova studija predviđa rast tržišta biomase

IHS-ova studija predviđa rast tržišta biomase

Novo istraživanje izdano od strane IHS-a predviđa da bi tržište biomase moglo narasti za 30 GW u članicama EU između 2012. i 2035. godine. Tih 30 GW bi činilo 6% dodane snage OIE u Europskoj Uniji. Prema IHS-ovoj studiji pod nazivom Europsko tržište biomase i strategija 2012-2035, solar i vjetar će i dalje dominirati Europskim tržištem, ali bi

Novo istraživanje izdano od strane IHS-a predviđa da bi tržište biomase moglo narasti za 30 GW u članicama EU između 2012. i 2035. godine.

Tih 30 GW bi činilo 6% dodane snage OIE u Europskoj Uniji. Prema IHS-ovoj studiji pod nazivom Europsko tržište biomase i strategija 2012-2035, solar i vjetar će i dalje dominirati Europskim tržištem, ali bi biomasa mogla biti atraktivna opcija za elektroprivrede koje traže tehnologiju bez problema sa nestalnošću proizvodnje, te tako može nadomjestiti upravo nestalnu proizvodnju dok u isto vrijeme održava postojeće termoelektrane u funkciji.

Ipak, studija govori i o mogućim problemima za ovu industriju koji se naročito odnose na potrebu za poticajima. Ako isti budu ukinuti to bi ozbiljno moglo naštetiti daljnjem razvoju te tehnologije. Drugi problem je nedovoljna količina drva na području Europske Unije što znači da će se ono morati uvoziti.

Europa bi trebala biti drugo najveće tržište biomase do 2035., iza područja Azija Pacifik gdje bi trebalo biti dodano 46 GW i Latinske Amerike gdje bi trebalo biti dodano 29 GW. Kratkoročno gledano Europsko tržište biomase će voditi nove male elektrane na biomasu, a dugoročno će rast održati prenamjena termoelektrana na ugljen koje će prijeći na biomasu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply