Inovacije u “čistoj” energiji od suštinskog značaja za ispunjavanje klimatskih ciljeva

Inovacije u “čistoj” energiji od suštinskog značaja za ispunjavanje klimatskih ciljeva

Jedini način sa kojim svijet može ispuniti svoje klimatske ciljeve je sa inovacijama u oblasti “čiste” energije, izjavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u svom izvještaju o energijskim tehnologijama. Izvještaj, perspective energijskih tehnologija (ETP 2015), pokazuje da i pored nekoliko nedavnih priča o uspjehu, napredak “čiste” energije pada i manji je od nivoa potrebnog

Jedini način sa kojim svijet može ispuniti svoje klimatske ciljeve je sa inovacijama u oblasti “čiste” energije, izjavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u svom izvještaju o energijskim tehnologijama.

Izvještaj, perspective energijskih tehnologija (ETP 2015), pokazuje da i pored nekoliko nedavnih priča o uspjehu, napredak “čiste” energije pada i manji je od nivoa potrebnog za ograničavanje globalnih povećanja temperature na ne više od 20C. To će biti veliki izazov za svijet da ispuni svoje klimatske ciljeve kroz UN pregovarački process koji se očekuje da donese novi sporazum u decembru ove godine. Ovaj sporazum će otvoriti vrata razvoju i implementaciji novih, revolucionarnih energijskih tehnologija kao ključ za sprovedbu klimatskih ciljeva, a sporazum poziva političare da pojačaju napore da podrže klimatske ciljeve.

“Ulozi su visoki za sektor energetike, ali nisu ni strane velike tehnološke promjene. Nevjerovatan lanac inovacija u sektoru energetike je prethodnica socijalne i ekonomske transformacije više od stoljeća i to se vidi kroz napredak tehnologija solarnih panela i poboljšanja potrošnje goriva kod putničkih automobila, da spomenem samo dva”, rekla je Maria van der Hoeven izvršni direktor IEA.

“žAli ne možemo biti previše zadovoljni. Mi postavljamo sebi okolinske i energetske ciljeve koji se mogu ispuniti samo sa napradnijim tehnologijama. Današnja godišnja potrpšnja vlade na istraživanje i razvoj sektora energetike iznosi 17 milijardi dolara. Utrostručenje ovog nivoa, kao što preporučujemo, zatijeva od vlade i privatnog sektora da rade blisko i da prebace svoj fokus na unaprijeđenje niskokarbonskih tehnologija”, dodala je Hoeven.

ETP 2015 daje sveobuhvatnu analizu dugoročnih trendova u sektoru energetike, fokusirajući se na tehnologije i potreban nivo raspodjele za ekološki održive, sigurne i pristupačne energijske sisteme. Nedavne uspješne priče, kao što su brzi rast fotonaponskih ćelija u svjetskoj proizvodnji električne energije i otovorenje prve velike elektrane opremljene sa CCS (Carbon Capture and Storage) tehnologijom jasno pokazuju da postoji značajan i neiskorišten potencijal za ubrzavanje istraživanja i razvoja “žčistih” tehnologija.

Ipak samo istraživanje i razvoj nisu dovoljni za kretanje nove tehnologije od ideje do komercijalnog tržišta. Vlade imaju ključnu ulogu u stvaranju početne tržišne mogućnosti da pošalje signal inovatorima da počnu sa ulaganjima. Jedna priča o uspjehu uključuje podršku javnosti za tehnologije obnovljivih izvora energije: današnje tržište vjetro i solarne energije je izraslo do te mjere da su sada izvor najjeftinije energije u brojim regijama.

“žOvaj rezultat, koji je bio nezamisliv prije 10 godina, je moć inovacija. S obzirom na sadašnje klimatsko stanje još više ove moći mora biti oslobođeno u svijetu”, izjavila je Hoeven.

Kao i sve IEA publikacije, ETP 2015 ne pravi dugoročne prognoze. Umjesto toga on je napravljen oko scenarija ekonomskog modeliranja od kojih svaki pokazuje kako bi mješavina energetskih tehnologija trebala biti raspoređena da se dobije određeni klimatski ishod. Glavni scenario izvještaja ETP 2015 2-Degree Scenario ili 2DS koji predviđa transformisan energetski sistem u kojem su emisije ugljen-dioksida smanjene za 40% u odnosu na “žbusiness-as-usual” scenario.

ETP 2015 analiza pokazuje da 2DS ispunjava klimatske ciljeve koji moraju biti ispunjeni i povećava energetsku sigurnost na svijetu. Najbolje od svega ovaj scenario ima ekonomskog smisla: za svaki dolar uložen u “žčistu” energiju u 2DS, gotovo tri dolara se izbjegnu u troškovima goriva do 2050. godine.

ETP 2015 uključuje godišnji izvještaj o praćenju napretka “žčiste” energije koji po prvi put uključuje i praćenje napretka u tehnologiji i skladištenju vodonika.

ETP 2015 analiza laže da podsticanje inovacija niskokarbonskih proizvoda i procesa u industriji je od suštinskog značaja za ispunjavanje globalnih ciljeva smanjenja emisija. U 2DS gotovo 30% industrijskih emisija ugljen-dioksida bi bilo smanjeno do 2050. godine na procesima koji su u razvoju danas.

Konačno izvještaj kaže da izgradnja i održavanje inovacionih kapaciteta u ekonomijama u razvoju će biti ključni faktor za uspješno raspoređivanje tehnologije održive energije, gdje mogu imati i najveće uticaje.

Maria van der Hoeven ističe da je ETP 2015, iz razumljivih razloga, može biti model samo postojećim tehnologijama. Također je istakla da prava podrška inovacijama u kombinaciji sa efikasnim javno-privatnim partnerstvima može napraviti velika otkrića u sektoru energetike koja bi mogla ubrzati prelazak na niskokarbonične tehnologije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply