Istraživanje o energetskoj efikasnosti

Istraživanje o energetskoj efikasnosti

Energis u sklopu svojih aktivnosti provodi istraživanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Istraživanje ima za cilj da utvrdi da li i u kojoj mjeri građani vode računa o potrošnji energije i da li i u kojoj mjeri su svjesni kako mogu djelovati na smanjenje potrošnje energije i šta se takvim djelovanjem može postići.

Energis u sklopu svojih aktivnosti provodi istraživanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje ima za cilj da utvrdi da li i u kojoj mjeri
građani vode računa o potrošnji energije i da li i u kojoj mjeri su svjesni
kako mogu djelovati na smanjenje potrošnje energije i šta se takvim djelovanjem
može postići.

Energis će ovo istraživanje vršiti jednom godišnje, radi
monitoringa napretka ili stagnacije znanja o energetskoj efikasnosti u društvu.
Popunjavanje ankete ne bi trebalo trajati duže od 5 minuta.

Pitanja označena zvjezdicom su obavezna pitanja.

Anketi možete pristupiti na slijedećem linku: http://www.surveymonkey.com/s/9SRBG6LZahvaljujemo se na odvojenom vremenu za ispunjavanje
ankete.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply