Italijanski Pyrox najavljuje ulaganje od 150 mil. EUR u projekte kogeneracije na biomasu

Italijanski Pyrox najavljuje ulaganje od 150 mil. EUR u projekte kogeneracije na biomasu

Gordan Milinić, direktor agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), razgovarao je sa ambasadorom Italije u BiH NJ.E. Ruggerom Corriasom o pripremama za veliku italijansku investiciju u BiH koja počinje 19. jula u Sarajevu, sastankom između predstavnika italijanske firme Pyrox i predstavnika 60 općina u BiH. Italijanska kompanija „Pyrox“ planira uložiti oko 150 miliona eura u projekte kogeneracije na drvnu biomasu u BiH. U svakoj općini gdje se projekat realizira biće zaposleno 25 radnika, a prema biznis-planu godišnji profit u svakoj općini bi iznosio oko milion eura.

Italijanski “Pyrox” posjeduje svoju vlastitu tehnologiju za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi čvrste biomase, a koja se može koristiti za zagrijavanje domaćinstava, plastenika, i drugih objekata.

Instaliranje i pokretanje jednog postrojenja bi zaposlilo 25 radnika, a prema biznis planu svaka općina koja učestvuje u ovom projektu bi imala godišnji prihod od prodaje električne i toplotne energije u visini od oko milion eura.

Pored vlastitih sredstava investitora, projekt finansijski podržavaju UniCredit banka i Investicijski fond Irske. Općine bi učestvovale u finansiranju investicije u iznosu od 10% do 15%, s tim što i za ovaj postotak postoji mogućnost dodatnih dogovora.

S obzirom na to da je riječ o projektima obnovljive energije postoji dodatna mogućnost povlačenja sredstava iz evropskih fondova za ove svrhe.

FIPA i Ambasada Italije u BiH će pružiti svu potrebnu pomoć i investitorima i općinama sa ciljem brže realizacije investicija.

Na sastanku se takođe govorilo o godišnjem poslovnom forumu Centralno – europske incijative koji će se održati 26. novembra u Sarajevu i koji će okupiti veliki broj investitora iz zemalja članica incijative, uključujući italijanske investitore, koji su prema riječima ambasadora, jako zainteresirani za tekstilnu, drvnu i metalnu industriju u Bosni i Hercegovini, kao i za projekte obnovljivih izvora energije.

Ambasador Corrias je u potpunosti podržao provođenje aktivnosti FIPA na realiziranju direktnih posjeta italijanskim investitorima. Agencija je planirala, uz angažman Privredne komore Italije, posjetiti do kraja godine zainteresirane kompanije u Italiji kako bi im predstavila mogućnosti za ulaganje u BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply