Ivicom će graditi vjetroelektrane u BiH

Ivicom će graditi vjetroelektrane u BiH

Mini vjetroelektrane s koncesijom na 30 godina

Administrativne procedure u vezi s izdavanjem dozvola za izgradnju prve vjetroelektrane u Unsko-sanskom kantonu, na lokalitetu Teočak, nadomak Bihaća, su pri kraju i očekuje se da investitor krajem godine započne realizaciju ovog projekta čija je vrijednost procijenjena između 40 i 50 mil KM, izvijestile su Nezavisne.com.

Potvrdio je ovo predsjednik Komisije za koncesije USK Šefik Štulanović, koji je istaknuo kako je protekle godine okončana procedura za dodjelu koncesije, koja je naposljetku dodijeljena firmi Ivicom iz Zagreb.

Koncesijska dozvola se odnosi na korištenje više od 1.000 hektara zemljišta na spomenutom lokalitetu za izgradnju osam mini vjetroelektrana, čija bi pojedinačna snaga iznosila do pet megavata.

Koncesionar je dobio pravo da izgradi postrojenja koja bi snagu vjetra pretvarala u električnu energiju, s tim da bi ukupna instalirana snaga svih vjetroelektrana iznosila najviše 40 MW.

Koncesija je dodijeljena na 30 godina, a računa se od dana puštanja vjetroelektrana u pogon.

Jedan od uvjeta koncesionog ugovora je da ponuđena visina naknade ne može biti manja od 2% u odnosu na ukupni promet ostvaren proizvodnjom električne energije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu