Jedinstveno tržište električnom energijom u EU do 2014?

Jedinstveno tržište električnom energijom u EU do 2014?

EWEA je danas objavila izvještaj u kojem tvrde da pravila za tržište električnom energijom u EU moraju reflektirati energetski miks budućnosti, te tako postići fleksibilni mrežni sistem sa velikim udjelom energije vjetra i drugih obnovljivih izvora energije. Paul Wilczek, konsultant EWEA-e za energetske mreže je izjavio da, ako se Europa želi riješiti CO2 u energetskom sektoru mora

EWEA je danas objavila izvještaj u kojem tvrde da pravila za tržište električnom energijom u EU moraju reflektirati energetski miks budućnosti, te tako postići fleksibilni mrežni sistem sa velikim udjelom energije vjetra i drugih obnovljivih izvora energije.

Paul Wilczek, konsultant EWEA-e za energetske mreže je izjavio da, ako se Europa želi riješiti CO2 u energetskom sektoru mora stvoriti tržište koje će omogućiti tu transformaciju. EWEA-in novi izvještaj pokazuje kako bi jedinstveno tržište moglo pomoći proizvođačima i potrošačima te integrirati obnovljive izvore.

Ovaj izvještaj dolazi 25 godina nakon Odluke o jednom tržištu čiji je cilj bio napraviti jedinstveno tržište za ljude, kapital, usluge i sva druga dobra, ali koja se nije ostvarila za električnu energiju. članice EU su dogovorile da bi se to moralo ostvariti do 2014., ali EU nije na putu da to ostvari.

Preporuke iz izvještaja su slijedeće:

  • Stvoriti ravnopravno tržište za obnovljive izvore energije i to tako da se riješe strukturalni deficiti tržišta kao što su:
    • uklanjanje reguliranih cijena i pretjerane centralizacije tržište da bi se omogućilo malim i srednjim proizvođačima da uđu na tržište
    • ukloniti poticaje za ugljen, plin i nuklearnu energiju prije nego što se isti uklone za razvijene obnovljive izvore, kao što je energija vjetra na kopnu
  • Stvoriti tržište koje funkcionira na velikim geografskim područjima unutar Europe kako bi se smanjila potreba za balansiranjem varijabilne proizvodnje iz vjetra i solara
  • Razviti unutardnevno i balansirano tržite na državnom i međudržavnom nivou
  • Stvoriti novo tržište za “žservis i potporu elektirčnoj mreži” koje pomaže funkcioniranju mreže kako bi se zadovoljila sigurnost opskrbe električnom energijom

U oktobru bi Europska komisija trebala objaviti Komunikaciju o unutrašnjem energetskom tržištu koje bi trebalo imati akcijski plan za jedinstveno energetsko tržište Europe.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu