Kampanja “žčist okoliš čista savjest”

Kampanja “žčist okoliš  čista savjest”

U okviru Kampanje “žčist okoliš čista savjest”, koju provodi Federalno ministarstvo turizma i okoliša otvorena je izložba likovnih radova na temu “Nek otpad bude u harmoniji sa tvojim okolišem” djece iz osnovnih škola iz Sarajeva, Zavidovića, Ilijaša, Žepče, Tuzle, Živinica, Mostara, Bihaća, Maglaja, Kiseljaka i drugih gradova. “žŽelimo da se zahvalimo nastavnicima, učenicima, javnosti i medijima

U okviru Kampanje “žčist okoliš čista savjest”, koju provodi Federalno ministarstvo turizma i okoliša otvorena je izložba likovnih radova na temu “Nek otpad bude u harmoniji sa tvojim okolišem” djece iz osnovnih škola iz Sarajeva, Zavidovića, Ilijaša, Žepče, Tuzle, Živinica, Mostara, Bihaća, Maglaja, Kiseljaka i drugih gradova.

“žŽelimo da se zahvalimo nastavnicima, učenicima, javnosti i medijima što ste prepoznali svrhu i cilj inicijativa Kampanje, posebno u dijelu koji se odnosi na podizanje svijesti kod djece i omladine kao dijela društva kojeg je posebno potrebno educirati o uticajima neodgovarajućeg odlaganja otpada na okoliš”, rekla je Branka Ðurić ministrica, Federalnog ministarstva turizma i okoliša.

Autori deset najboljih radova nagrađeni su odlaskom na dvodnevni kamp u Bistričak, u okolini Zenice, u junu ove godine.2013. godine gdje su imali priliku da učestvuju u tematskim radionicama i posjete sanitarno odlagalište otpada.

Izložba predstavlja samo jednu u nizu aktivnosti kampanje pod pokroviteljstvom ministarstva kojom se se pokušava kod mladih ljudi izgraditi odgovoran odnos prema životnoj sredini. Ministarstvo će ovom prilikom najaviti i konkurs za najbolju novinarsku priču/ blog/ fotoreportažu s ekološkom tematikom objavljenu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2013. Generalna tema je ekologija s akcentom na problem odlaganja otpada u BiH, problem nelegalnih deponija i tekstove koji govore o rješenju datog problema te podižu svijest javnosti te grade odgovoran odnos prema okolini.

Izložba će biti otvorena 07. novembra u prostorijama ministarstva turizma i okoliša FBiH, s početkom u 11:45 sati.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu