Kanton Sarajevo subvencionira priključenje na mrežu “Sarajevogasa”

Kanton Sarajevo subvencionira priključenje na mrežu “Sarajevogasa”

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo iz Budžeta za ovu godinu obezbijedilo je 501.000 KM za subvencioniranje priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas".

Sporazum o realizaciji ovog projekta potpisao je danas resorni ministar za zaštitu okoliša Čedomir Lukić sa direktoricom pomenutog preduzeća Nihadom Glamoč.

“Sredstva su namijenjena za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu, kao i rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija, sa ili bez nabavke i ugradnje gasnih aparata vlasnicima objekata. Isti iznos sredstva za ovaj projekt planiran je Budžetom za narednu godinu tako da će u 2018. godini za ove namjene biti implementirano oko 1.000.000 KM “, naveo je ministar Lukić.

Ovo je jedna od preventivnih mjera utvrđenih Kantonalnim planom zaštite okoliša koji je nedavno usvojila Skupština Kantona Sarajevo. Cilj je vraćanje u upotrebu prirodnog gasa kao primarnog i ekološki najprihvatljivijeg energenta u Kantonu Sarajevo.

Prema Sporazumu, kriterije za izbor korisnika ovih subvencija definisat će KJKP “Sarajevogas”, uz saglasnost Ministarstva.

Direktorica Glamoč navela je da će ovo preduzeće, kao nosilac projekta, provesti i procedure javnog poziva za izbor korisnika, izvršiti izgradnju novih priključaka kao i puštanje gasa u unutrašnje gasne instalacije, preglede instalacija u objektima te ostale neophodne radnje u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i procedurama.

Kako je najavila, javni poziv biće objavljen do aprila naredne godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu