Kina prva u svijetu po ulaganjima u čistu energiju

Kina prva u svijetu po ulaganjima u čistu energiju

Kina je investirala u čiste izvore energije više nego bilo koja druga država svijeta u 2012 godini i po ukupnim ulaganjima došla ispred Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke objavljuje edicija “žKo dobiva trku za čistom energijom” u izdanju za 2013 godinu. Kina je privukla ukupno 65,1 milijardu dolara investicija u obnovljive izvore energije, 20% više nego 2011

Kina je investirala u čiste izvore energije više nego bilo koja druga država svijeta u 2012 godini i po ukupnim ulaganjima došla ispred Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke objavljuje edicija “žKo dobiva trku za čistom energijom” u izdanju za 2013 godinu.

Kina je privukla ukupno 65,1 milijardu dolara investicija u obnovljive izvore energije, 20% više nego 2011 odnosno 30% od ukupnog iznosa koji su investirale sve zemlje Grupe 20. Izvještaj jednoznačno zaključuje: “žKina je svjetski lider i izvjesno je da će tako i ostati u predvidljivoj budućnosti”.

Posljednjih godina kina, kao najveći svjetski potrošač energije, proširuje svoje kapacitete u obnovljivim izvorima energije nastojeći smanjiti  “žkarbonski intenzitet” iznos ugljičnog dioksida proizvedenog po jedinici GDP za 17% do kraja 2015 godine. Prema službenim izvorima u 2012 godini ostvareno je smanjenje za 3,5%. (Izvor: Reuters).  

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply