Kinezi korak od izgradnje elektrane u Gackom

Kinezi korak od izgradnje elektrane u Gackom

Izgradnja termoelektrane “Gacko dva” bila je tema razgovora prilikom nedavne posjete Kini delegacije RS, a pregovori sa kompanijama iz ove zemlje nastavljeni su i nakon toga. Izvršni direktor Rudnika i Termoelektrane “Gacko” Srđan Milović, koji je bio u delegaciji RS, kaže da su blizu konačnog dogovora sa kompanijama iz Kine u vezi sa izgradnjom termoelektrane “Gacko dva”.

“Za realizaciju ovog projekta zainteresovano je više kineskih partnera, a među njima se najviše izdvajaju kompanije “Dongfang” i “Smek”. Za sada razmjenjujemo stručne i druge informacije u vezi sa uslovima kreditiranja i finansiranja projekta. Očekujem da ćemo do kraja idućeg mjeseca imati sve potrebne informacije kako bismo mogli raspisati javni poziv za izbor preduzeća koje bi realizovalo ovaj projekat” – kazao je Milović.

“Dongfang” već ima ogromno iskustvo u RS, jer je po sistemu ključ u ruke sagradio Termoelektranu “Stanari” koja je prije nekoliko mjeseci puštena u rad.

Gradnja termoelektrane “Gacko dva”, čija bi instalisana snaga iznosila oko 350 megavata, jedan je od najvažnijih projekata za Vladu RS jer bi njegova realizacija doprinijela privrednom razvoju.

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS kažu da je u toku izrada studije izvodljivosti i ekonomske opravdanosti nakon čega će biti donesene potrebne odluke o gradnji termoelektrane.

“Izgradnja ovog objekta je od velikog ekonomskog značaja za razvoj Hercegovine i čitave RS. Otvaranje radnih mjesta se nalazi u fokusu Vlade, a termoelektrana “Gacko dva” biće generator zapošljavanja” – istakli su u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.

Naglasili su da energetika predstavlja strateški sektor i da je pokretač ukupnog privrednog razvoja. Strategijom razvoja energetike RS do 2030. godine predviđene su investicije u ovom sektoru od 11,5 milijardi KM.

“Investicije u energetiku doprinose ostvarivanju ekonomskih ciljeva, jer podstiču rast bruto domaćeg proizvoda, povećavaju zaposlenost, doprinose niskoj i stabilnoj inflaciji i pozitivnom saldu spoljnotrgovinskog bilansa. Svi ovi pokazatelji predstavljaju motive za gradnju termoelektrane “Gacko dva” i drugih elektrana u RS” – kazali su u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS ističu da je, osim ulaganja u energetski sektor, opredjeljenje i da “Elektroprivreda RS” ostane u većinskom vlasništvu Srpske uz organizaciono restrukturisanje u skladu sa zahtjevima Trećeg energetskog paketa.

““Elektroprivreda” mora biti stabilna i uspješna kompanija koja će sa stranim investitorima ostvarivati saradnju i aranžmane i biti okosnica privrednog razvoja i stabilnosti RS” – naveli su u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply