Klimahouse, Bolzano, Italija

Klimahouse, Bolzano, Italija

Klimahouse je među vodećim eventima u Europi za energetski efikasnu i održivu gradnju. Preko 400 firmi će predstaviti inovativne tehnologije za uštedu energije u građevinarstvu, dok će se na konferenciji ClimateHouses predstaviti rješenja i koncepti za uštedu energije. info@fierabolzano.it, www.klimahouse.it  

Klimahouse je među vodećim eventima u Europi za energetski efikasnu i održivu gradnju.

Preko 400 firmi će predstaviti inovativne tehnologije za uštedu energije u građevinarstvu, dok će se na konferenciji ClimateHouses predstaviti rješenja i koncepti za uštedu energije.

info@fierabolzano.it, www.klimahouse.it

 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply