Kombinirana elektrana koja koristi solar i biomasu će se testirati u Italiji

Kombinirana elektrana koja koristi solar i biomasu će se testirati u Italiji

Tri Talijanske firme su potpisale Sporazum o saradnji za testiranje i razvoj postrojenja koje će koristiti solar i biomasu. Investicijska banka Roma Capitale, Enel Green Power i ENEA (Talijanska državna agencija za nove tehnologije, energije i održivi ekonomski razvoj) će sarađivati na ovom projektu. Naziv projekta je TR.E.BIO.S ili trigeneracija korištenjem obnovljivih izvora energije: biomase

Tri Talijanske firme su potpisale Sporazum o saradnji za testiranje i razvoj postrojenja koje će koristiti solar i biomasu.

Investicijska banka Roma Capitale, Enel Green Power i ENEA (Talijanska državna agencija za nove tehnologije, energije i održivi ekonomski razvoj) će sarađivati na ovom projektu. Naziv projekta je TR.E.BIO.S ili trigeneracija korištenjem obnovljivih izvora energije: biomase i solarne termodinamike.

Projekat će kombinirati ENEA-ino iskustvo sa solarnom energijom koje uključuje tehnologiju koncentrirane solarne toplinske energije koja koristi topljive soli za prijenos energije. Enel Green Power će pak izgraditi to malo postrojenje čija će snaga biti između 1 i 5 MW, a pomoću biomase će proizvoditi energiju konstantno. Biomasa će biti odgovorna za nekih 40% proizvodnje električne energije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu