Lakše, jače i efikasnije vjetroturbine uz pomoć nanotehnologije

Lakše, jače i efikasnije vjetroturbine uz pomoć nanotehnologije

Naučnici sa Univerziteta Case Western nedavno su razvili lopaticu za vjetroturbine koja je lakša i jača od konvencionalnih prototipa. Povećanje veličine vjetroturbina s ciljem jačanja njihovih energetskih kapaciteta težak je posao, pogotovo ako se uzme u obzir da s povećanjem lopatica raste mogućnost oštećenja, ali i težina koju baza vjetroelektrane teško može podnijeti. No, na Univerzitetu Case Western nedavno

Naučnici sa Univerziteta Case Western nedavno su razvili lopaticu za vjetroturbine koja je lakša i jača od konvencionalnih prototipa.

Povećanje veličine vjetroturbina s ciljem jačanja njihovih energetskih kapaciteta težak je posao, pogotovo ako se uzme u obzir da s povećanjem lopatica raste mogućnost oštećenja, ali i težina koju baza vjetroelektrane teško može podnijeti. No, na Univerzitetu Case Western nedavno su razvili novi kompozitni materijal od poliuretanske baze koji je ojačan ugljikovim nanocjevčicama čime se stvorio mnogo lakši i osam puta otporniji materijal od onih konvencionalno korištenih pri izgradnji lopatica vjetroturbina.

 

“Rezultati mehaničkih testiranja poliuretana ojačanog ugljikovim nanocjevčicama pokazali su da ovaj materijal znatno nadmašuje trenutno korištene materijala pri izradi lopatica vjetroturbina”, izjavio je Ica Manas-Zloczower, profesor makromolekularne znanosti i inženjerstva. Lopatice je izradio istraživački postdoktorant na Odjelu za makromolekularnu znanost i inženjerstvo, Marcio Loos, uz pomoć kolega sa Case Western-a.

Izvor: www.croenergo.eu

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply