Lista projekata koji su prioriteti vlade FBiH

Lista projekata koji su prioriteti vlade FBiH

Kompletirana je lista prioriteta iz oblasti gradnje energetskih projekata i projekata gradnje autoputeva koju je napravila Vlada Federacije BiH, čija je ukupna vrijednost investicija 10,6 mlrd KM. Svi ovi projekti nalaze se među "100 prioriteta Vlade FBiH", koje je ova institucija pripremila početkom godine kako bi investitorima ponudila konkretne projekte za finansiranje i ujedno im olakšala tenderske procedure.

Većina sredstava za gradnju već je osigurana putem međunarodnih finansijskih kreditora, ali i privatnih kompanija i državnih banaka iz Kine koje su spremni finansirati gradnju termoelektrana, prije svega Bloka 7 TE “Tuzla”. Samo u energetski sektor, u naredne četiri godine bit će investirano ukupno 3,6 mlrd KM (oko 1,7 mlrd EUR). Radi se o 11 projekata iz energetske oblasti koji su već spremni za gradnju i za koje je osiguran novac, prije svega Njemačke razvojne banke (KfW), ali i EBRD-a i Svjetske banke.

Prema podacima Vlade Federacije, koja je definirala listu ovih projekata, gradnja Bloka 7 TE u Tuzli koštat će 795 mili EUR, Bloka TE “Kakanj 8” bit će 540 mil EUR, hidrocentrala “Ustikolina” 140,7 mil EUR, Babino Selo 15,3 mil EUR, Kovanići 24,5 mil EUR.

Procijenjena vrijednost gradnje Vjetroelektrane “Vlašić” iznosi 65 mil EUR, “Bitovnja-Konjic” 75 mil EUR, a “Medveđak-Bihać” 50 mil EUR. U listu prioriteta Vlada FBiH stavila je i gradnju plinovoda “Južna interkonekcija Novi Travnik-Zagvozd” Hrvatska u vrijednosti od 102 mil EUR, ali i gradnju toplovoda “Kakanj–Zenica”, čija je vrijednost procijenjena na 73 mil EUR.

Kada je u pitanju lista prioriteta gradnje autoputeva i brzih ceste, Vlada FBiH pripremila je također 11 projekata, čija je ukupna vrijednost 7,2 mlrd KM (3,6 mlrd EUR). Kada je u pitanju Koridor 5C, Vlada FBiH među prioritete je stavila i gradnju dionice autoputa Svilaj – Odžak (II faza), koja će koštati 27,8 mil EUR, autoputa Poprikuše – Nemila u vrijednost od 215 mil EUR, kao i Nemila – D. Gračanica – 142 mil EUR.

Gradnja Mostara

Uskoro će početi radovi na autoputu na Koridoru 5C Tarčin – Ovčari (Konjic) čija je ukupna vrijednost 365 mil EUR i Ovčari (Konjic) – Mostar sjeverna sekcija, što će koštati 536 mil EUR. Među prioritetima je i gradnja autoputa Mostar sjever – Mostar jug sekcija, što će koštati 316 mil EUR, Mostar jug – Buna sekcija 168 mil EUR, ali i brze ceste Lašva – Nević-Polje Travnik – 183 mil EUR, Nević-Polje – Jajce 550 mil EUR, te brza cesta Žepče – Tuzla 511 mil EUR, ali i Tuzla – Orašje 635 mil EUR. Ove dionice, prije svega u SBK, bit će sagrađene putem modela koncesije, a za eksproprijaciju zemljišta već je izdvojeno oko 10 mil KM.

Brza cesta Lašva – Nević-Polje

Povezivanjem brze ceste Lašva – Nević-Polje s Koridorom 5C centralno područje BiH će dobiti najbolju saobraćajnu vezu s centralnom Evropom i Jadranom na jugu. Ovaj projekt uključuje gradnju oko 24 kilometra ceste na dionici od četiri trake s međunarodnim standardima između Lašve i Nević-Polja. Sekcija je podijeljena na tri poddionice: Lašva – Kaonik, Kaonik – Vitez i Vitez – Nević-Polje. Polazna tačka gradnje je na Koridoru 5C (Lašva petlja) i završava sa na petlji Nević-Polje u blizini grada Travnika. Glavne strukture su gradnja tri tunela i osamnaest mostova i vijadukata. Na ovom dijelu su četiri petlje (Lašva, Kaonik, Vitez, Nević-Polje)

Projekti iz energetske oblasti

– 3,5 mlrd KM bit će ukupno uloženo u energetski sektor
– 795 mil EUR koštat će gradnja Bloka 7 TE u Tuzli
– 102 mil EUR koštat će gradnja plinovoda Novi Travnik – Zagvozd
– 140,7 mil EUR gradnja Hidrocentrale “Ustikolina”
– 75 mil EUR gradnja Vjetroelektrane “Bitovnja – Konjic”

Projekti gradnje brze ceste u FBiH

– 183 mil EUR koštat će gradnja brze ceste Lašva – Nević-Polje
– 550 mil EUR Nević-Polje – Jajce
– 511 mil EUR Žepče – Tuzla
– 635 mil EUR Tuzla – Orašje

Preuzeto sa: avaz.ba

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply