Mađarska će potrošiti oko 28,4 milijardi eura na energetske projekte do 2050.

Mađarska će potrošiti oko 28,4 milijardi eura na energetske projekte do 2050.

U skladu sa mađarskom nacionalnom energetskom strategijom koju bi mađarski parlament uskoro trebao i usvojiti, između 24,8 i 28,4 milijardi eura trebalo bi biti uloženo u energetska ulaganja do 2050. Kao rezultat ovih ulaganja, nuklearni kapaciteti zemlje trebali bi se povećati za 2,000 MW, dok će vjetroenergija porasti za 440 MW. Osim toga, udio obnovljivih izvora

U skladu sa mađarskom nacionalnom energetskom strategijom koju bi mađarski parlament uskoro trebao i usvojiti, između 24,8 i 28,4 milijardi eura trebalo bi biti uloženo u energetska ulaganja do 2050.

Kao rezultat ovih ulaganja, nuklearni kapaciteti zemlje trebali bi se povećati za 2,000 MW, dok će vjetroenergija porasti za 440 MW.

Osim toga, udio obnovljivih izvora energije u mađarskom energetskom miksu trebao bi porasti na 15% do 2030. i 20% u 2050. U skladu sa navedenim planovima, oko 200 milijuna eura godišnje trebalo bi biti dostupno proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora kroz niz subvencija.

Jedan od ciljeva energetske strategije je povećati energetsku sigurnost, dok bi kao rezultat obnovljivi izvori energije mogli zamijeniti cjelokupni uvoz energije koji trenutno iznosi 13% ukupne potrošnje.

Izvor: www.croenergo.eu

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu