Mogućnosti korištenja biomase u BiH ni približno nisu iskorištene

Mogućnosti korištenja biomase u BiH ni približno nisu iskorištene

BiH ima velike mogućnosti za korištenje potencijala biomase, ali one nisu ni približno iskorištene, istaknuto je danas na konferenciji u organizaciji FIPA-e i talijanske kompanije Pyrox gdje je predstavljena napredna tehnologija iz ove oblasti.

Gordan Milinić, direktor FIPA-e, kazao je da je su očekivanja od projekta energetske efikasnosti primjenom kogeneracije iz biomase velika jer oko 150 milijuna eura trebalo biti uloženo u oko 40 općina u BiH.

Ističe da je dobra vijest da su investicije u prvom kvartalu ove godine povećane za duplo te da se nada se da će aktivnosti kao što je korištenje biomase doprinijeti daljem nastavku ovog trenda. Naveo je da se napredak, kako onih razvijenih zemlja tako i zemalja u razvoju, ogleda u sigurnosti opskrbe energijom.

Ističe da je energija postala ključna za ekonomski napredak neke zemlje te da BiH mora ići u povećanju udjela korištenja energije iz obnovljivih izvora.

Nedjeljko Mlađenović, načelnik Općine Bratunac, kaže da je ova općina već stvorila preduvjete za korištenje tih izvora za grijanje stambenih objekata u ovoj općini te da čekaju investitore.

Zdravko Aćimović, direktor kompanije Alfa Invest iz Sarajeva, kaže da se korištenjem kogeneracijskih postrojenja postižu to da se sa manjom količinom drvenog otpada istovremeno proizvodi i električna i toplotna energija.

“Za ovu tehnologiju se koristi isključivo otpadno drvo bilo koje energetske vrijednosti jer ova tehnologija radi na bazi izvlačenja sintetičkog plina iz drvne mase. Za razliku od drugih tehnologija ova ima veću efikasnost jer se koristi manje drvene sječke za veću proizvodnju energije. U tom procesu ne stvara se tako da je sa ekološkog aspekta jako pihvatljivo, naveo je on.

Kaže da bi do kraja godine trebali da imaju projektnu u dokumentaciju koje je vezana za model financiranja. “Praktično gledano ulaganje od 3-4,5 milijuna eura po jednoj općini može se ostvariti dobit oko milijun eura godišnje sto znači da bi se ovo isplatilo za četiri godine”, naveo je on.

Fahrudin Kulić, energetski konzultant USAID -ovog projekta koji se bavi korištenjem potencijala biomase u BiH, kaže da su potencijali biomase koje postoje u BiH puno veći nego što je planirano entitetskim akcijskim planovima. Navodi da su modeli energetske efikasnosti primjenom kogeneracije iz biomase najbolji jer iz njih lokalne zajednice imaju najveću korist, piše akta.ba.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply