Montaža i ugradnja prozora prema RAL-u

Montaža i ugradnja prozora  prema RAL-u

FTM doo koristi i preporučuje RAL montažu za energetski efikasne prozore. Za više info kontaktirajte FTM doo. Da li ste imali problema sa vlagom , gljivicama  ili plijesni??? Prema  preporukama za uštedu energije prema trenutnom stanju tehnike sažete u europski priznatim pravilima struke, propisima o toplinskooj zaštiti iz 1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108,

FTM doo koristi i preporučuje RAL montažu za energetski efikasne prozore. Za više info kontaktirajte FTM doo.

Da li ste imali problema sa vlagom , gljivicama  ili plijesni???

Prema  preporukama za uštedu energije prema trenutnom stanju tehnike sažete u europski priznatim pravilima struke, propisima o toplinskooj zaštiti iz 1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108, tehnickim smjernicama saveza udruženja staklara, metalogradnje i stolara (Izvod iz službenog tumacenja njemackih propisa). Iste smjernice preuzela je vecina europskih zemalja, prilagodene lokalnim propisima.

Najpoznatije pod pojmom RAL montaža prozora

RAL montaža najvecim dijelom cilja na uštedu energije i pravilnu montažu, kako bi se sprijecile negativne pojave vlage i njezine posljedice. Modernim profilima najvecim smo dijelom riješili gubitke kroz same prozore ili vrata profile i IZO stakla, ali pojavljuju se sve veci problem oko neadekvatne izvedbe spoja izmedu prozora i zida. Zbog toga se cesto tek nakon ugradnje energetski efikasnih prozora, pojavljuje vlaga koja uzrokuje pojavu plijesni i gljivica, zbog poremecenog toka toplinskih mostova, tzv. izoterma.

Izoterme?

Izoterme su linije koje spajaju tacke istih temperatura pomocu kojih je moguce proracunima prikazati raspodjelu temperatura unutar gradevinskih elemenata. Najpoznatiji pojam u izotermi je tacka temperature od 9,3 C, kao vrijednost na kojoj se vlaga iz zraka kondenzira i stvara tzv. rosu, koja zavisno od kolicine vlage u prostoru stvara i vece nakupine u obliku tekuce vode.

To je ono što vidimo!

Ono što cesto ne vidimo je takvo rošenje unutar same izolacione razine, najcešce PU-pjene, koja se koristi kao toplinska i zvucna izolacija prilikom ugradnje prozora.  Ista svoju efikasnost, izraženu kroz faktor gubitaka toplinske energije, s vrijednošcu od svega 0,0362 W/(mK) prema DIN 52612 (što je vrijednost manja, izolacija je veca, koja spada u sam vrh trenutne ponude), može zadržati samo ako joj osiguramo suhe uvijete , tj. sprijecimo prekomjerni dotok vlage iz zraka koja prirodno cirkulira s toplijeg prema hladnijem, u ovom slucaju iz prostorija, kroz spojeve prema vanjskom dijelu gradevnog elementa.

Samo za ilustraciju, u roku od 24h, kroz otvor fuge od svega 1mm, duljine1m, koja nije paronepropusno izolirana s unutarnje strane, u gradevni element zid, kondenzira otprilike 360g vode!

To cesto dovodi do vec spominjane pojave plijesni, gljivica, truhleži te cak curenja vode iz zida, ispod novo ugradenog prozora! Zato se cesto okrivljuje propusnost brtvila ili navodno krivo postavljena okapnica i sl. Kako bismo sprijecili takve pojave i osigurali ugradnju prema vec spomentom RAL-u koji se bavi pravilnom izvedbom, potrebno je izolacionu razinu održati suhom, prozor pozicionirati na pravilnu liniju izoterme i narocito s unutarnje strane sprijeciti protok vodene pare u izolaciju, paronepropusnim trakama ili brtvilima, a s vanjske

razine sprijeciti ulazak tekuce vode ili proboj kiše, ali i osigurati neometano kretanje vodene pare iz gradevinskog elementa u atmosferu, za što koristimo brtve ili trake.

Suština RAL-montaže može se sažeti u slijedecoj definiciji:

Kod RAL-montaže moraju se obezbijediti tri nivoa dihtovanja(izolacije):

  1. Unutrašnji,koji mora biti zrakonepropustan i paronepropusan
  2. Srednji,toplotna i zvucna izolacija(pjena,staklena vuna itd)
  3. Vanjski,otporan na udare vjetra i kiše,paropropusan

Ova definicija može se obezbijediti korištenjem razli citih materija,ovisno da li se radi o zamjeni starih prozora ili se radi o novoj ugradnji.

Za obezbjedivanje unutrašnjeg nivoa dihtanja 1 koriste se samoljepljive unutarnje folZa obezbjedivanje unutrašnjeg nivoa dihtanja 1 koriste se samoljepljive unutarnje folije.

Za obezbje divanje srednjeg nivoa dihtovanja 2 mogu se koristit pur pjene,staklena vuna,ili neki drugi materijali koji mogu ispuniti zahtijev toplotne i zvucne izolacija,a mi

Po katalogu izmedu ostaloga nudimo ljepljive impregnirane spužvaste trake.

Za obezbje divanje vanjskog nivoa dihtovanja 3 koriste se samoljepljive vanjske folije


Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply