MVP aplikacija predstavljena stručnjacima za energetske preglede i certificiranje zgrada

MVP aplikacija predstavljena stručnjacima za energetske preglede i certificiranje zgrada

U okviru obuke za stručnjake za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Bosni i Hercegovini predstavljena je online aplikacija za monitoring i verifikaciju (MVP). Aplikacija je razvijena u okviru projekta GIZ Otvoreni Regionalni Fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska Efikasnost (ORF-EE).

Preuzeto sa: Balkan Green Energy News

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u svojim prostorijama u periodu od 9. do 10. februara organizovao obuku usavršavanja inžinjera – stručnjaka koji vrše energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Bosni i Hercegovini (Modul 3).

U okviru obuke učesnici i učesnice upoznati su sa novostima na području energetske efikasnosti u BiH, sa osvrtom na izmjene i dopune pravilnika u Federaciji BiH (FBiH) koji definišu proces vršenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada. Također su prezentovani i rezultati aktuelnih statističnih istraživanja u oblasti zgradarstva. Polaznicima kursa je naglašeno kako Energetska Zajednica pridaje podjednaku važnost temama energetske efikasnosti i energetske statistike.

Tokom prvog dana obuke učesnicima je također predstavljena online aplikacija za monitoring i verifikaciju (MVP), razvijena u okviru projekta GIZ Otvoreni Regionalni Fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska Efikasnost (ORF-EE). Tokom prezentacije učesnici su upoznati sa osnovnim konceptom MVP aplikacije koja je dizajnirana za države jugoistočne Evrope kao platforma za prikupljanje podataka o projektima energetske efikasnosti i ostvarenim uštedama energije.

Džana Kadrić sa Mašinskog Fakulteta u Sarajevu, učesnica na obuci, istakla je: „MVP aplikacija je jednostavna i lako razumljiva za korisnike aplikacije. Vjerujem da će se korištenjem MVP aplikacije u BiH postići njen puni efekat i omogućiti pregled ostvarenih ušteda energije i emisije CO2, te investiranih sredstava za primjenjenu mjera povećanja energetske efikasnosti.“

ORF-EE je koristeći iskustvo iz drugih zemalja iz regiona i šire, te uz podršku GIZ projekta za BiH „Energy Efficiency Advice“ i lokalnih eksperata, adaptirao MVP za potrebe BiH i trenutno je u toku faza testiranja. Tokom 2017. godine je planiran transfer aplikacije na servere Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, uz provođenje obuke odgovornih lica za upravljanje aplikacijom na kantonalnom i opštinskom nivou.

Preuzeto sa: http://balkangreenenergynews.com/rs

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply