Najava radionice: Radne podgrupe za razmjenu podataka i Radna grupa za izradu modela Obligacione šeme za energetsku efikasnost

Najava radionice: Radne podgrupe za razmjenu podataka i Radna grupa za izradu modela Obligacione šeme za energetsku efikasnost

USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA) i Energis organizuju radionicu u Hotelu Termag na Jahorini 11. i 12. novembra 2015.godine: Radna grupa za Obligacionu šemu za energetsku efikasnost (EEO) – koju čine predstavnici nadležnih ministarstava i regulatornih komisija, na kojoj će Energis i USAID EIA predstaviti Nacrt Okvira obligacione šeme energetske efikasnosti za BiH.

USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA) i Energis organizuju radionicu u Hotelu Termag na Jahorini 11. i 12. novembra 2015.godine:

Radna grupa za Obligacionu šemu za energetsku efikasnost (EEO) – koju čine predstavnici nadležnih ministarstava i regulatornih komisija, na kojoj će Energis i USAID EIA predstaviti Nacrt Okvira obligacione šeme energetske efikasnosti za BiH. Energis-ov konsultant na projektu, dr. Jan Rosenow, međunarodni ekspert u oblasti energetske efikasnosti će održati prezentaciju i podijeliti iskustva u razvoju obligacionih šema za energetsku efikasnost u Velikoj Britaniji.

[the_ad id=”9527″]

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply