Najniža emisija štetnih gasova u EU od 1990. godine

Najniža emisija štetnih gasova u EU od 1990. godine

Emisija gasova sa efektom staklene bašte u Evropskoj uniji pala je u 2014. na najniži nivo od 1990. godine, iako je povećana emisija ugljen-dioksida iz dizel vozila, saopštila je u utorak, 21. juna 2016. godine, Evropska agencija za zaštitu životne sredine (EEA).

Pad emisije štetnih gasova od 4,1% u 2014. godini, koji se poklopio sa rastom BDP-a od 1,4%, rezultat je povećanja obnovljivih izvora energije, bolje energetske efikasnosti, recesije i blage zime, saopštila je EEA, a prenosi Rojters.

Njemačka i Britanija su, kako je saopšteno, prednjačile u tome, budući da su zajedno doprinijele 45% smanjenju emisije na nivou EU u 2014. godini.

Evropska unija, prema riječima direktora EEA Hansa Brujninka, ostvaruje napredak ka ciljanom smanjenju emisije štetnih gasova od 40% do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. godine, ali su, kako je istakao, potrebna dodatna ulaganja u tehnologije i inovacije namijenjene smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva.

Iako je emisija štetnih gasova smanjena u većini sektora, drumski saobraćaj je imao najveći udio u emisiji CO2. Naime, uprkos napretku u potrošnji goriva, drumski saobraćaj je imao udio od 20% u ukupnoj emisiji štetnih gasova na nivou čitave EU u 2014. godini.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply