Najveća financijska prilika u energetici

Najveća financijska prilika u energetici

Ugalj kao najobilniji i najjefitniji energent stvara više od 10 milijardi otpada samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Otpad koji nastaje nakon iskorištavanja uglja ima potencijal za dobivanje drugačijeg oblika energije, ekvivalentno 70% u odnosu na rezerve nafte Saudijske Arabije.

Naime, firma Arq tvrdi da njeno tehnološko rješenje može pretvoriti otpad od uglja u niskougljičnu sirovinu. Već su patentirali proces i osigurali 175 miliona USD kako bi projekt zaživio. Proces koristi mikrotanke ugljikovodike koji na mehanički način pretvaraju uglja u naftne derivate, za razliku od kemijskog procesa koji se dokazao kao neodrživ i štetan za okoliš.

Tvrtka tvrdi da nastale čestice goriva su čiste i male i da se mogu izravno uklopiti u naftne derivate, bez potrebe za skupocjenim ukapljivanjem.

Arcq procjenjuje da više od milijardu tona otpada nastane svake godine, ekvivalentno bacanju u smeće pet miliona barela nafte dnevno. Isto tako, novo rješenje omogućuje zatvaranje  razlike u energetskoj vrijednosti uglja i nafte i prirodnog plina, što čini i najveću financijsku priliku na današnjem tržištu energije u vrijednosti od 2 milijardi USD.

Uz to, dodana vrijednost novom tehničkom rješenju je smanjenje zagađenja okoliša, objavio International Mining.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu